Fastigheter

Starka siffror från Heimstaden

Förvaltningsresultatet ökade med 50 procent under niomånadersperioden. Bolaget upplever fortsatt ökat intresse för bostadsfastigheter vilket avspeglas i fastighetsvärdena.

Uppdaterad 2016-10-28
Publicerad 2016-10-28

Heimstadens hyresintäkter ökade med 18 procent under januari-september och uppgick till 657 miljoner kronor. Driftnettot ökade med 25 procent och uppgick till 352 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet ökade med 50 procent till 302 miljoner kronor under niomåndersperioden. Periodens resultat uppgick till 1.586 miljoner, vilket var en ökning med 33 procent jämfört med motsvarande period 2015.

Värdeförändring i fastigheter uppgick till 1.721 miljoner kronor.

"Marknadens intresse för trygga fastighetsinvesteringar fortsätter öka i dagens lågräntemiljö. Kvalitet och läge är enligt oss avgörande investeringsfaktorer för att skapa en långsiktigt lönsam och hållbar affärsmodell. Heimstadens fastighetsportfölj med bostadsfastigheter i centrala lägen i medelstora och stora städer utgör denna attraktiva och stabila tillgång och detta avspeglas i ökade fastighetsvärden", skriver Patrik Hall, vd för Heimstaden i rapporten.

Under kvartalet genomfördes sammanslagningen av Heimstadens portfölj med Nordhalla Fastigheter och Sveriges största bostadsbolag Heimstaden Bostad AB bildades. I samband med transaktionen genomfördes en nyemission varpå Heimstaden ökade sitt ägande från 40 procent till 65 procent.

Heimstaden ingick även ett samarbete med MKB Fastighets AB, Balder och Victoria Park, och bildade ett gemensamt bolag som bland annat förvärvar 1.650 lägenheter av MKB i området Törnrosen/Rosengård.

Platsannonser

Logga in