Fastigheter

Starka siffror från Corem

Fastighetsbolaget rapporterar redkordhöga hyresintäkter och driftsöverskott under niomånadersperioden.

Uppdaterad 2016-10-26
Publicerad 2016-10-26

Corem Property rapporterar ökade hyresintäkter med 15 procent till 519 miljoner kronor under januari-september. Förvaltningsresultatet steg med 36 procent till 206 miljoner kronor och driftsöverskottet ökade med 16 procent till 422 miljoner. Resultat efter skatt minskade med 5 procent och uppgick till 502 miljoner kronor, vilket motsvarar 6:24 kronor per stamaktie.

"Corems positiva utveckling har resulterat i att vårt förvaltningsresultat har ökat med 36 procent under perioden! Våra hyresintäkter och driftsöverskott har aldrig varit så höga tidigare. Hyresintäkterna har ökat med 15 procent och samtidigt har vi sänkt våra driftskostnader. Driftsöverskottet har ökat med 16 procent under perioden vilket både beror på den senaste periodens förvärv men även det dagliga arbetet med att möta nya och gamla hyresgäster samt vårt idoga arbete med att optimera drifts- och underhållskostnader", skriver Corems vd Eva Landén i rapporten.

Efter perioden förvärvade bolaget 31 fastigheter om 1.765 miljoner kronor och värdet på fastighetsportföljen uppgick till 10 miljarder kronor. I jämförbart bestånd ökar driftnettot med 5 procent och hyresintäkterna med 3 procent.

Innehavet i Klövern har utvecklats positivt och resultatandelen har bidragit med 241 miljoner kronor. Under tredje kvartalet, i samband med förvärv, sålde Corem ytterligare aktier i Klövern och har under året sålt aktier för 321 miljoner kronor med en realiserad vinst om 30 miljoner kronor.

 

Platsannonser