"Försäljningen av Bisnode är en bra affär för oss", säger Jonas Wiström, vd och koncernchef Ratos. Reavinsten beräknas till cirka 2 000 miljoner kronor.
Börs

Starka kassaflöden för Ratos

Ratos kassaflöde under tredje kvartalet var fortsatt starkt och bidrar till minskad skuldsättning. Försäljningen av Bisnode ger en reavinst på 2 miljarder.

Publicerad 2020-10-22

EBITA i bolagsgruppen ökade med 28 procent i det tredje kvartalet 2020. För rullande tolv månader uppgick EBITA till 1 669 miljoner kronor, en ökning med 60 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter periodens slut tecknades avtal om försäljning av Bisnode till Dun & Bradstreet. Försäljningen är en bra affär för Ratos som gör att vi minskar riskerna i bolagsgruppen och samtidigt frigör kapital. Detta gör att vi kan höja tempot i vår affärsplan med tilläggs- och potentiella nyförvärv tillsammans med fortsatt fokus på organisk tillväxt och marginaltillväxt. Försäljningen utgör ett viktigt steg i omvandlingen av Ratos till en bolagsgrupp med fokus på lönsam tillväxt, säger Jonas Wiström, vd och koncernchef Ratos, i en skriftlig kommentar.

Nettoomsättningen för Ratos bolagsgrupp ökade 1 procent organiskt men minskade totalt med 6 procent, i huvudsak på grund av negativa valutaeffekter, och uppgick till 5 580 miljoner kronor (5 951)

EBITA för Ratos bolagsgrupp ökade till 426 miljoner kronor (332). Rörelsens kassaflöde för Ratos bolagsgrupp ökade till 203 miljoner kronor (-277)

Rörelseresultatet för Ratoskoncernen uppgick till 419 miljoner kronor (832). Föregående års resultat för perioden inkluderar reavinst om 487 miljoner kronor från försäljning av Ratos fastighet.

Resultat per aktie efter utspädning, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 0,64 kronor (0,18). Jämförelsestörande poster relaterar i huvudsak till försäljningsprocessen av Bisnode.

Redovisat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,31 kronor (1,70)

Nettokassan i moderbolaget uppgick till 1 225 miljoner kronor

Styrelsen i Ratos föreslår en återinförd utdelning för helåret 2019 om 0,65 kronor per aktie (0,50). Ratos kommer att återbetala de permitteringsstöd som erhållits i Sverige kopplade till Covid-19 pandemin. 

Ratos har tecknat avtal om att sälja sitt innehav i Bisnode till bolagets samarbetspartner Dun & Bradstreet för ett enterprise value om cirka 7 200 miljoner kronor, motsvarande 13,8 gånger EV/EBITA och en köpeskilling om cirka 3 900 miljoner kronor. Reavinsten beräknas till cirka 2 000 miljoner kronor. I tillägg kommer Ratos erhålla en utdelning från Bisnode under det fjärde kvartalet 2020, uppgående till 175 miljoner kronor.

Platsannonser

Logga in