Konjunktur

Starka jobbsiffror från USA

De amerikanska räntorna och dollarn stiger efter fredagens starka jobbsiffror från USA. Sysselsättningen ökade med 312 000 personer, vilket var betydligt mer än de förväntade 177 000 jobben.

Publicerad 2019-01-04

Ökningen i sysselsättningen var den största på tio månader. Arbetslösheten steg till 3,9 procent. Enligt Reuters prognosgenomsnitt förutspådde analytikerkåren att den skulle ligga kvar på 3,7 procent.

Timlönerna steg med 3,2 procent i årstakt. Den förväntade ökningen var 3,0 procent.

Platsannonser