Fintech

Stark vinsttillväxt för Avanza

Avanzas resultat efter skatt för det fjärde kvartalet 2019 blev 121 miljoner kronor. Det är något lägre än förväntningarna på 123 miljoner kronor.

Uppdaterad 2020-01-21
Publicerad 2020-01-21

Bokslutet för det fjärde kvartalet 2019 visade på en kundtillväxt  på 37 300 nya kunder, att jämföras med 28 600 nya kunder under sista kvartalet 2018. Detta ger en ökning med 30 procent.

Under kvartalet fick Avanza ett nyinflöde på 6 820 miljoner kronor, vilket var en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Rörelsekostnaderna ökad med 16 procent, exklusive Avanza Pensions (försäkringsbolaget) sanktionsavgift om 35 miljoner kronor i fjärde kvartalet. Avanza gjorde även en nedskrivning på 8,3 miljoner kronor avseende leasingtillgång i fjärde kvartalet 2019.

Resultatet  blev 121 miljoner kronor efter skatt. Det är 83 procent bättre än vad resultatet var motsvarande  tid förra året. Men ändå något under analytikernas förväntningar.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,30 kronor per aktie (2,10. Det motsvarar 79 procent av årets resultat). Aktien sjunker med 3 procent i den inledande handeln.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in