Annons

Annons

Whilborgs_ledning.jpg

Avgående vd:n Anders Jarl tar över ordförandeklubban i Wihlborgs och lämnar samtidigt över vd-posten till nuvarande projektchefen Ulrika Hallengren.

Stark utveckling i Wihlborgs när bolaget byter vd

Hyresintäkterna ökade med 22 procent och driftsöverskottet med 19 procent under det första kvartalet i år, visar bolagets delårsrapport. “Tillväxten är mycket god i både den svenska och den danska verksamheten”, säger avgående vd:n Anders Jarl som nu tar över ordförandeklubban i fastighetsbolaget.

Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 668 miljoner kronor under det första kvartalet 2018. Det kan jämföras med 549 miljoner kronor under samma period i fjol.

Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 460 miljoner kronor, jämfört med 388 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 325 miljoner kronor, jämfört med 261 miljoner kronor under samma period i fjol.

Annons

Annons

“Ökningen beror naturligtvis till stor del på våra stora förvärv förra året. Men nästan hälften av ökningen kommer från ökade hyror, minskad vakans och färdigställda projekt. Hyresvärdet i hela vårt bestånd ökar med 22 procent och tittar man bara på lika bestånd så ökar hyresvärdet med 3,2 procent och den utgående hyran med 5,3 procent”, skriver den avgående vd:n Anders Jarl i vd-ordet till rapporten.

Uthyrningsgraden har ökat med två procentenheter till 94 procent jämfört med för ett år sedan.

Bolaget flyttar också fram sin position i Köpenhamnsregionen.

“Vi har genomfört två mindre förvärv i Danmark under kvartalet. De 16 fastigheter vi förvärvade där under 2017 är nu väl integrerade i vår portfölj och vi har en bra kritisk massa för att kunna vara en betydelsefull spelare på den marknaden. Dansk ekonomi och sysselsättning förbättras och över tid ser vi möjligheter till hyresökningar.”

Periodens resultat uppgår till 303 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 289 miljoner kronor under första kvartalet 2017. Det motsvarar ett resultat per aktie på 3,94 kronor, jämfört med 3,76 kronor.

– Det är otroligt glädjande att Wihlborgs fortsätter den rekordstarka utvecklingen. Fortsatt ökande hyresintäkter, ett starkt förvaltningsresultat, minskade vakanser och en god nettouthyrning visar tydligt att Wihlborgs står väl rustat för framtiden. Tillväxten är mycket god i både den svenska och den danska verksamheten, säger Anders Jarl.

Den nuvarande vd:n Anders Jarl kommer bli arbetande styrelseordförande efter Erik Paulsson som lämnar styrelsen i samband med stämman som hålls idag onsdag den 25 april. Den nuvarande projekt- och utvecklingschefen Ulrika Hallengren tar då över som vd i bolaget.

– Med Ulrika Hallengren som ny vd har Wihlborgs de bästa förutsättningar för att fortsätta denna fina utveckling. Nu skriver vi nästa kapitel i Wihlborgs historia och jag är glad att som ordförande få möjlighet att fortsätta bidra till att utveckla Wihlborgs och Öresundsregionen, under förutsättning att årsstämman idag beslutar enligt förslaget.

Wihlborgs Fastigheter är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Fastigheternas bokförda värde uppgår till 39,4 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde om 2,9 miljarder kronor.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons