Annons

Annons

TF_bank.jpg

"Utsikterna för vinsttillväxten är positiva", kommenterar vd:n Mattias Carlsson,

Stark tillväxt i TF Bank

Den nätbaserade nischbanken TF Banks rörelseintäkter ökade med 19 procent och rörelseresultatet med 12 procent under årets sex första månader, visar halvårsrapporten. "Trenden med stigande ränteintäkter väntas fortsätta under andra halvåret 2018, vilket gör att utsikterna för vinsttillväxten är positiva", kommenterar vd:n Mattias Carlsson.

Rörelseintäkterna ökade med 19 procent till 294 miljoner kronor, under första halvåret 2018. Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 102 miljoner kronor och nettoresultatet ökade också det med 12 procent till drygt 78 miljoner kronor.

Låneportföljen vid halvårsskiftet 2018 uppgick till 3,9 miljarder kronor, en ökning med 23 procent sedan årsskiftet.

K/I-talet uppgick till 40,2 procent under första halvåret, jämfört med 38,0 procent under första halvåret i fjol.

Annons

Annons

Den totala kapitalrelationen uppgick till 17,2 procent, en ökning med 1,0 procentenheter sedan årsskiftet. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 12,2 procent vid halvårsskiftet, jämfört med 13,2 procent vid årsskiftet.

Resultat per aktie uppgick till 3,65 kronor, jämfört med 3,35 kronor under samma period i fjol.

“Givet den starka konkurrens vi upplever på marknaden så minskar marginalerna något även under detta kvartal. Vidare har konkurrensen lett till att löptider och lånebelopp har ökat på marknaden. Detta påverkar naturligtvis TF Bank och under året har vi därför delvis anpassat våra erbjudanden för att möta kundernas förväntan. De nya produkterna riktar sig till ett urval av våra befintliga kunder och till nya kunder i banken. Samtidigt är det viktigt att poängtera att basen i vår låneportfölj under en överskådlig framtid kommer att vara konsumentlån med relativt låga kreditbelopp och kort återbetalningstid”, skriver Mattias Carlsson i sin vd-kommentar till rapporten och fortsätter:

“Bankens nyutlåning har nått en ny nivå under 2018. Det första halvårets nyutlåning uppgick till 2 072 miljoner kronor, vilket är 40 procent högre än motsvarande period 2017. Ökad nyutlåning skapar förutsättningar för fortsatt hög tillväxt i låneportföljen, vilket i sin tur genererar stigande intäkter. Under det andra kvartalet ökade ränteintäkterna med hela 14 miljoner kronor jämfört med första kvartalet. Trenden med stigande ränteintäkter väntas fortsätta under andra halvåret 2018, vilket gör att utsikterna för vinsttillväxten är positiva.”

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons