Fastigheter

Stark tillväxt i Castellum

Castellums förvaltningsresultat ökade med 12 procent under första kvartalet, visar delårsrapporten. “Jag är övertygad om att Castellum i oförändrad form under 2018 har goda förutsättningar att nå tillväxtmålet vad gäller förvaltningsresultatet”, kommenterar vd:n Henrik Saxborn.

Publicerad 2018-04-17

Fastighetsbolagets intäkter för under första kvartalet 2018 ökade till 1 352 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 1 304 miljoner kronor under samma period i fjol, visar bolagets första kvartalsrapport för i år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 665 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 592 miljoner kronor för samma period i fjol. Det motsvarar 2,43 kronor per aktie, vilket kan jämföras med 2,17 per aktie under fjolårets första kvartal. Det är en ökning med 12 procent.

Periodens resultat efter skatt minskade till 765 miljoner kronor, jämfört med 1 426 miljoner kronor för samma period i fjol. Det motsvarar 2,80 kronor per aktie under första kvartalet i år och 5,22 per aktie under samma period 2017.

”Castellum presterar ett bra första kvartal med en ökning av förvaltningsresultatet med 12 procent i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Jag är övertygad om att Castellum i oförändrad form under 2018 har goda förutsättningar att nå tillväxtmålet vad gäller förvaltningsresultatet”, skriver Henrik Saxborn i sin vd-kommentar till rapporten.

Det långsiktiga substansvärdet uppgick till 151 kronor per aktie, jämfört med 133 per aktie i fjol, En ökning med 14 procent.

Nettoinvesteringarna under det första kvartalet uppgick till 502 miljoner kronor, varav 38 miljoner kronor avsåg förvärv, 696 miljoner kronor ny-, till- och ombyggnationer och 232 miljoner kronor försäljningar.

”Castellum fortsätter med bolagets fokus på investeringar i egna projekt och har under kvartalet vunnit uppdraget att uppföra E.ON:s nya huvudkontor i Malmö, vilket motsvarar en investering på 1,1 miljard kronor”, skriver Henrik Saxborn.

Nettouthyrningen för perioden uppgick till 48 miljoner kronor, jämfört med 103 miljoner kronor för samma period i fjol.

I vd-ordet redogör Henrik Saxborn också för hur arbetet med bolagets utvecklingsprojekt fortskrider.

“Vår internationella topplacering inom hållbarhet är välkänd och nya projekt inom det mycket snabbt växande co-workingområdet, som kommer att förändra kundernas krav på oss fastighetsägare och därmed skapa nya affärsmöjligheter, ligger mycket högt på vår prioritetslista. Som ett konkret resultat av intensivt utvecklingsarbete i vårt digitala labb, Next20, lanserar vi i dagarna Beambox, en tjänst som hjälper privatpersoner att lösa förvaring av saker på ett enkelt sätt utan krav på biltransporter till avlägsna förråd.

Beambox, som drivs i ett eget bolag, är historiskt så till vida att det är första gången som Castellum erbjuder en tjänst till en bredare allmänhet. Målet är förutom att uppnå god lönsamhet, via digital styrning och digitalt gränssnitt mot kund öka utnyttjandet av vakanta resurser i vår egen och våra partners verksamhet och därmed också öka såväl resursutnyttjande som hållbarhet”.

Platsannonser