Annons

Annons

bank_534.jpg

NCR ser ljust på framtiden för svenska banker.

Stark svensk bankmarknad

Kreditratinginstitutet Nordic Credit Rating tilldelar den svenska bankmarknaden en score på 'a-', i en ny analys. Det är en av de bättre riskklasserna, och bygger på att NCR anser att den svenska bankmarknaden är stark, trots osäkerheten kring prisutvecklingen för bostäder.

De svenska bankerna har under de senaste åren överträffat de flesta internationella banker i termer av lönsamhet och kapitaltäckning, tack vare en stabil utlåningstillväxt och ökade vinstmarginaler.

Det kraftigt ökande bostadsbyggandet har varit en klart bidragande faktor för tillväxten i den svenska ekonomins de senaste åren.

“Vi räknar dock med att stigande räntor och en justering av bostadspriserna kommer att leda till en minskning av kapitalinvesteringarna och dämpa den ekonomiska tillväxten de närmaste två åren, skriver NCR i sin analys.

Annons

Annons

Den nationella bedömningsfaktorn är en del av NCR:s kreditbetyg för finansiella institut. Beroende på karaktären av en banks exponering och geografiska profil kan faktorn påverka upp till 20 procent av en banks totala kreditbetyg.

– Trots osäkerhet kring prisutveckling för bostäder, fortsätter den svenska bankmarknaden att fungera bra, säger Sean Cotten, analytiker för finansiella institut på NCR, och tillägger att konkurrensen ökar för bankerna, men i allmänhet fortsätter de att stå ut positivt bland globala banker i termer av kapitalisering, resultat och förlustnivå.

Sveriges banker uppvisar starka nyckeltal. Bankerna har höga regulatoriska kapitalkvoter och stora aktieutdelningar vilket ger värdefull kapitalflexibilitet.

Bankerna har också visat förbättrat resultat och effektivitet då marginalerna på hypotekslån har ökat stadigt och automatisering och nya kundbeteenden har möjliggjort betydande kostnadsbesparingar, mindre filialnät och minskad bemanning, även när volymer och intäkter ökar.

Sverige fortsätter att sticka ut bland europeiska länder med avseende på tillgångskvalitet och kreditförluster, vilket gör att effektivitetsvinster kan överföras till aktieägarna, konstateras vidare.

Framöver förväntar NCR att marginalpress från befintliga och nystartade konkurrenter, kan komma att påverka bankernas framtida intäkter från hypotekslån, allt eftersom räntorna börjar öka mot normaliserade nivåer.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons