Bank

Stark start 2018 för Avanza

Allt fler kunder väljer Avanza. Inflödet är stort till banken som sedan tidigare höjt sitt långsiktiga mål för nettoinflöde till minst 10 procent.

Realtid.se
Uppdaterad 2018-03-02
Publicerad 2018-03-02

Antalet kunder hos Avanza har under 2018 ökat med 33.800 och uppgick vid månadens slut till 744.400. Det innebär en ökning med 11.200 kunder under februari, enligt ett pressmeddelande. Nettoinflödet i februari var 2.080 miljoner kronor, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 6.580 miljoner kronor under 2018 (preliminära siffror).

– Det är ofta ett starkt inflöde i början av året, men i år har det varit högre än det brukar, säger Sofia Svavar, chef för investerarrelationer, till Realtid.

I slutet av februari publicerades statistik från Sparbarometern avseende fjärde kvartalet 2017. Avanzas andel av sparmarknaden var oförändrad och uppgick vid kvartalets slut till 3,6 procent och andelen av nettoinflödet var 11,4 procent. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 11,0 procent, vilket överstiger målet för 2017 på minst 9 procent. Från och med 2018 har Avanza höjt det långsiktiga målet till minst 10 procent.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till tjänstepension ökade från 3,4 procent motsvarande kvartal föregående år till 4,3 procent vid fjärde kvartalets slut enligt statistik från Svensk Försäkring.

 

Platsannonser