Fastigheter

Stark rapport och vd-byte i Atrum Ljungberg

Annica Ånäs tar över som vd i Atrium Ljungberg.

 

Publicerad 2016-02-19

Samtidigt som fastighetsbolaget presenterade ett starkt resultat meddelar bolaget att tillförordnad vd och cfo Annica Ånäs tar över rollen som vd efter Ingalill Berglund som varit sjukskriven sedan september förra året. Annica Ånäs har varit Atrium Ljungbergs cfo sedan 2011.

Nettoomsättningen ökade till 2 468 miljoner (2 311) varav hyresintäkter ökade till 2 122  miljoner kronor  (1 981). Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 450 mkr (1 345), en ökning med 7,9 procent. Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (93), inklusive projektfastigheter. Resultat före värdeförändringar ökade till 945,4 miljoner (843,5), en ökning med 12,1 procent. Årets resultat uppgick till 2 783,5 miljoner kronor (645,2). Ökningen förklaras huvudsakligen av ökade fastighetsvärden, orealiserade värdeförändringar på derivat samt ett ökat driftöverskott på grund av fastighetsförvärv och färdigställda projekt.

Under 2015 uppgick nettoinvesteringarna till 350 miljoner kronor. Under året har fastighetsbolaget etablerat sig i Göteborg och fastighetsbolagets arbete med att skapa stadsdelar gör att fokus kommer att ligga på långsiktig bostadssatsning framöver.  

— 2016 ökar vi takten på projektsidan vilket långsiktigt kommer ge oss nya kassaflöden, säger vd Annica Ånäs.

Fastighetsbolaget lämnar en prognos för 2016 där reultat före värdeförändring och skatt uppgår till 900 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 5 procent på grund av försäljning av fyra handelsfastigheter under 2015. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,55 kronor per aktie (3,30).

 

Platsannonser