Fastigheter

Stark rapport från Stendörren

Fastighetsbolaget fördubblar förvaltningsresultatet och arbetar för fullt med att flyttas till börsens huvudlista.

Uppdaterad 2016-05-18
Publicerad 2016-05-18

Hyresintäkterna fördubblades och uppgick till 104 (56) miljoner kronor och driftnettot uppgick till 67 miljoner kronor (35).

Förvaltningsresultatet ökade med uppgick till 27 miljoner kronor (13). Resultatet efter skatt uppgick till 27 miljoner kronor (2,9) och resultat per aktie uppgick till 0,99 kronor (0,27).

Under kvartalet genomfördes även en tilläggsemission om 50 miljoner kronor inom ramen för den existerande obligationen.

"Ett av de största projekten vi nu arbetar med är det planerade listbytet till börsens huvudlista. Det arbetet pågår för fullt och vi räknar med att genomföra listbytet under hösten 2016", kommenterar vd Fredrik Brodin i ett pressmeddelande.

Det har tidigare meddelats att Erik Selin har avböjt omval till dagens årsstämma.

Platsannonser