Annons

Annons

Johan_Torgeby_534.jpg

Johan Torgeby, vd SEB.

Stark rapport från SEB

Både rörelseintäkterna och rörelseresultat ökade med 3 procent under tredje kvartalet 2017, visar SEB:s delårsrapport för det tredje kvartalet. “Resultatet var starkt”, kommenterar storbankens vd Johan Torgeby.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2017 uppgick till 5,4 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 5,2 miljarder kronor för samma period i fjol. Det är en ökning av rörelseresultatet med 3 procent.

Rörelseintäkterna uppgick till 11,1 miljarder kronor i det tredje kvartalet, jämfört med 10,8 miljarder kronor för samma period 2016. En ökning av rörelseintäkterna med 3 procent. 

Rörelsekostnaderna uppgick till drygt 5,4 miljarder kronor, jämfört med strax under 5,4 miljarder kronor för samma period i fjol. En ökning av rörelsekostnaderna med 1 procent.

Annons

Annons

"I ett odramatiskt och säsongsmässigt lugnare kvartal var resultatet starkt. Storföretagskunderna drog nytta av den attraktiva kapitalmarknaden för refinansiering. Finansiella institutioner fortsatte att söka efter alternativ för högre avkastning medan låg volatilitet ledde till lägre kundaktivitet. I Sverige ser vi nu sunda tecken på en stabilisering av bostadsmarknaden. I Baltikum ökade utlåningen till både företags- och privatkunder”, skriver SEB:s vd Johan Torgeby i en kommentar till delårsrapporten.

Kapitalpositionen förbättrades och kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,2 procent, en ökning från 18,8 procent vid årsskiftet. SEB:s egen beräkning av kärnprimärkapitalkravet, inklusive tillägg för löptidsgolv och riskvikter för företag, uppgick till 17,0 procent.

"Rörelsekostnaderna (för de första nio månaderna) uppgick till 16,3 miljarder kronor. Åtta år i rad har SEB rapporterat stabila eller lägre kostnader. Kostnadstaket på 22 miljarder kronor kvarstår 2018 ut. Inom SEB känner vi våra kunder väl och kreditkvaliteten var fortsatt god med en kreditförlustnivå på 0,06 procent. Rörelseresultatet för de första nio månaderna ökade med 13 procent, exklusive jämförelsestörande poster, till 16,6 miljarder kronor. Det innebär att med en kärnprimärkapitalrelation på 19,2 procent nådde räntabiliteten 12,4 procent", framgår av rapporten.

Johan Torgeby kommenterar i sitt vd-ord också indirekt Nordeas beslut att flytta huvudkontoret till Helsingfors.

“Slutligen, för att undanröja alla tvivel, SEB är en nordisk bank och vi kommer även fortsättningsvis ha vårt huvudkontor i Sverige. Vi måste återigen påpeka vikten av konkurrensneutrala förutsättningar för banker i olika länder”, skriver han.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons