Kenneth Nilsson
Kenneth Nilsson, vd och koncenchef, Resurs Holding
Morgonsvepet

Stark rapport från Resurs Bank

Stark rapport från resurs Bank, SEB och Swedbank granskas av FI, Ny förvaltare av Skandia Sverige och FI granskar JM. Detta är några av tisdagens rubriker i morgonsvepet.

Uppdaterad 2019-02-05
Publicerad 2019-02-05

Stark rapport från Resurs Bank
Bank Resurs Bank avslutade året 2018 med ökade intäkter och resultat. Utlåningen under fjärde kvartalet ökade med 16 procent till 27 957 miljoner kronor. Rörelsens intäkter ökade med 13 procent till 1 692 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 743 miljoner kronor under sista kvartalet. För helåret ökade utlåningen med 16 procent till 27 957 miljoner kronor. Rörelsens intäkter under helåret uppgick till 3 293 miljoner kronor vilket var en ökning med 12 procent. Rörelseresultatet ökade under helåret med 7 procent till 1 437 miljoner kronor. "Totalt sett var det andra halvåret en stark avslutning på 2018 med lönsam tillväxt, fortsatt utveckling av innovativa lösningar och stärkt kapitalposition”, skriver vd Kenneth Nilsson.

SEB och Swedbank granskas av FI
Bank SEB och Swedbank ska granskas av Finansinspektionen för terrorfinansiering och penningtvätt, enligt Svenska Dagbladet Näringsliv. Granskningarna av storbankerna inleddes i oktober respektive november förra året, efter att penningtvättskandalen i Danske Bank blivit känd. "Vi kommenterar inte pågående tillsyn och vi kan inte säga något mer om de två undersökningarna. Båda pågår", skriver Peter Svensson, presstalesperson på FI, i ett skriftligt mejl till SvD. Enligt SEB:s presschef Frank Hojem rör det sig inte om en ny granskning, utan om FI:s reguljära tillsyn. Förra gången SEB och Swedbank granskades av FI var 2017 då båda bankerna fick hård kritik. Trots det blev det inga sanktioner mot bankerna den gången med motiveringen att kritiken inte var tillräckligt allvarlig.

Åklagare granskar gåvor till Trumps ceremoni
Trump Åklagare har riktat intresse mot dokument från den kommitté som hade hand om invigningsceremonin när Donald Trump blev president, rapporterar flera amerikanska medier. Särskilt intressant ska dokument om vilka som donerat pengar till kommittén och huruvida de även tog emot olagliga donationer från utländska aktörer, skriver New York Times. Åklagare granskar också om kommittén tagit emot pengar i utbyte mot löften om att Trump skulle föra en viss politik.

FI granskar JM
Fastigheter Finansinspektionen granskar JM för att se om de brutit mot reglerna i sin redovisning av bostadsrättsföreningar, skriver SvD Näringsliv. Metoden att ta ut vinster på halvfärdiga bostadsprojekt har under 2018 synats av Stockholmsbörsen, vilket lett till att FI nu tittar närmare på JM. Uppgiften att FI granskar bolaget stod i en fotnot i delårsrapporten och JM:s vd Johan Skoglund sköt ifrån sig frågor tills årsredovisningen presenteras den 6 mars.

Ny förvaltare av Skandia Sverige
Fonder Stephanie Gabrielsson är ny förvaltare av aktiefonden Skandia Sverige. Hon ska ha hand om fonden tillsammans med Erik Sjöström som förvaltat Skandia Sverige sedan i juni 2015, enligt Fonder Direkt som hänvisar till en uppdatering i Morningstars databas. Stephanie Gabrielsson förvaltar sedan tidigare Skandia Sverige Hållbar, Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden, enligt Morningstar. Skandia Sveriges största innehav var per årsskiftet H&M, Atlas Copco, Astra Zeneca, Securitas, Swedbank, Hexagon, Electrolux, Telia, Vestas Wind Systems och Saab. Totalt fanns 44 aktier i portföljen, varav de tio (ovan nämnda) största svarade för 52 procent av kapitalet.

Vasakronan satsar på coworking
Fastigheter Vasakronan gör en första satsning på coworking i 4 5000 kvadratmeter stora kontorslokaler vid Sergels torg, enligt Fastighetsvärlden. "Vi gör ett test på Sergelhuset. I första hand är coworking ännu främst något för centrala Stockholm, men det kan ändras om några år. I centrala Stockholm kan vi absolut tänka oss fler enheter”, säger Fredrik Wirdeniuum till Fastighetsvärlden. Det egna konceptet kommer att marknadsföras under namnet Arena Sergelhuset. I Uppsala kommer Vasakronan att lansera Arena Magasin X i ett kontorshus som bolaget håller på att uppföra nära resecentrum. I Göteborg överväger Vasakronan lokalet för det egna konceptet i prestigebygget Platinan.

Platsannonser