Finans

Stark rapport från Latour

Under året har värdet på Latours börsportfölj ökat med 11 procent, vilket kan jämföras med SIXRX som ökade med 6 procent.

Publicerad 2016-11-03

Investmentbolaget Latour presenterar i dag rapport för niomånadersperioden 2016.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3.018 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2.372 miljoner kronor året innan. Resultatet motsvarar 18,92 kronor per aktie jämfört med 14,87 kronor per aktie i fjol.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 6.030 miljoner kronor, jämfört md 5.244 miljoner kronor i fjol. Resultat efter finansiella poster uppgick till 3.015 miljoner kronor, att jämföra med 2.505 miljoner kronor samma period i fjol.

Under året har Latours börsportfölj ökat sitt värde med 11 procent, vilket kan jämföras med SIXRX som ökade med 6 procent.

Substansvärdet ökade till 349 kronor per aktie jämfört med 317 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 12,5 procent justerat för utdelning. Även detta kan jämföras med SIXRX som ökade med 6 procent. Substansvärdet den 2 november uppgick till 338 kronor per aktie.

Latouraktiens totalavkastning uppgick till 15,1 procent under perioden jämfört med  6 procent för SIXRX.

Under tredje kvartalet ökade Latours industrirörelse orderingången med 9 procent till 1.940 miljoner kronor, jämfört med 1.782 miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 1.990 miljoner kronor, jämfört med 1.759 miljoner kronor samma kvartal i fjol. Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 271 miljoner kronor, jämfört med 231 miljoner kronor samma lvartal i fjol.

"Vår  tillväxt och fina resultatutveckling i kombination med vår stabila finansiella situation gör  att vi står redo att liksom tidigare konsekvent agera framåtriktat oavsett hur marknaderna     utvecklas. Vi ser fortfarande goda förutsättningar att fortsätta redovisa bra resultat, även med en relativt svag marknadsutveckling", skriver vd och koncernchef Jan Svensson.

"Sammanfattningsvis  tycker jag  att utvecklingen är mycket positiv, samtidigt  som marknadsförutsättningarna  i dagsläget förefaller bli något mer utmanande framöver", avslutar Jan Svensson.

Platsannonser