Annons

Annons

Stark rapport från Diös

"Jag är stolt över att vi levererar ett så bra resultat att styrelsen kan föreslå en utdelningsökning om 45 procent” skriver Diös vd Knut Rost.

I dag presenterar Diös helårsrapporten för 2017 som visar på ett starkt år för fastighetsbolaget. Förvaltningsresultatet ökade med 53 procent till 822 miljoner kronor och överskottsgraden ökade till 64 procent, vilket var bättre än Diös målsättning för året.

Nettouthyrningen slog nytt rekord och landade på 55 miljoner kronor jämfört med 26 miljoner kronor föregående år.

"Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent, och jag är övertygad om att uthyrningsgraden kommer att stärkas ytterligare. Vi har tydligt fokus på tillväxt. Vi har en ännu bättre fastighetsportfölj samt en organisation som på ett tydligare sätt har hyresgästen och affärerna i centrum”, skriver vd Knut Rost i vd-ordet.

Annons

Annons

 Hyresintäkterna ökade med 28 procent och uppgick till 1.700 miljoner kronor.

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 402 miljoner kronor jämfört med 337 miljoner kronor föregående år och på derivat till 27 miljoner kronor jämfört med 91 miljoner kronor föregående år.

Resultat efter skatt uppgick till 1.029 miljoner kronor jämfört med 832 miljoner kronor föregående år. resultat per aktie uppgick till 7,78 kronor jämfört med 8,66 kronor per aktie (antalet aktier har ökat under 2017 med cirka 60 miljoner, vilket påverkar aktierelaterade nyckeltal)

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,90 kronor per aktie jämfört med 2 kronor per aktie föregående år, vilket fördelas på två utdelningstillfällen.

"Jag är stolt över att vi levererar ett så bra resultat att styrelsen kan före- slå en utdelningsökning om 45 procent. Förslaget är en utdelning om 2,90 kr per aktie (2,00) jämnt fördelat på två tillfällen, med 1,45 kr per tillfälle. Det ger ett jämnare kassaflöde över året och volatiliteten i aktien minskar då beloppet som avskiljs vid respektive utdelning är lägre än vid en utdelning”, skriver vd Knut Rost i vd-ordet.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons