Rikard Josefsson, vd för Avanza.
Rikard Josefsson, vd för Avanza.
Bank

Stark rapport från Avanza

Avanza ökar resultatet med 28 procent jämfört med andra kvartalet i fjol.

Uppdaterad 2019-07-11
Publicerad 2019-07-11

I dag presenterar nätbanken Avanza rapport för första halvåret och andra kvartalet 2019.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 117 miljoner kronor, vilket kan jämföras med föregående kvartal då rörelseresultatet uppgick till 100 miljoner kronor, en ökning med 18 procent. Rörelseresultatet är även en ökning med 31 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Resultat efter skatt uppgick till 101 miljoner kronor, en ökning med 16 procent jämfört med föregående kvartal samt en ökning med 28 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Ökningen förklaras av ökade intäkter. Rörelseintäkterna ökade med 6 procent jämfört med föregående kvartal och med 17 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Rörelsekostnaderna ökade med 1 procent jämfört med föregående kvartal, främst som ett resultat av högre personalkostnader, framgår det av rapporten. Kostnaderna ökade med 8 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Under halvårsperioden uppgick resultatet till 217 miljoner kronor, en ökning med 4 procent jämfört med samma period i fjol.

Rörelseintäkterna ökade med 7 procent medan rörelsekostnaderna ökade med 8 procent, vilket gjorde att rörelsemarginalen minskade till 39 procent.

Intäkterna ökade främst som en följd av högre räntenetto och fondprovisioner, framgår det av rapporten. Även courtagenettot ökade något medan övriga intäkter minskade. 

Courtagenettot ökade med 2 procent till följd av högre courtagegenerarande omsättning, vilken också steg med 2 procent, framgår det.

Fondprovisionerna ökade med 5 procent till följd av högre genomsnittligt fondkapital.

Räntenettot ökade med 54 procent främst till följd av förbättrad avkastning på överskottslikviditeten.

Rörelsekostnaderna ökade med 8 procent under första halvåret jämfört med samma period i fjol. Detta förklaras främst på grund av högre personalkostnader, vilket i sin tur berodde på fler medarbetare. I dag har Avanza 420 anställda jämfört med 397 anställda samma period i fjol.

"Ett av våra långsiktiga mål är att kostnadstillväxten inte ska överskrida intäktstillväxten. Det är därför tillfredsställande att konstatera att kvartalets intäktstillväxt har varit högre än kostnadsökningen både jämfört med föregående år och föregående kvartal. Om inget oförutsett händer på marknaden under kommande halvår finns goda förutsättningar för att vi även för helåret ska kunna uppnå vårt långsiktiga mål. Prognosen för vår kostnadstillväxt för 2019 kvarstår på 10,5 procent", skriver Rikard Josefson i en kommentar.

Kundtillväxten hos Avanza uppgick till 31 500 nya kunder under andra kvartalet 2019, vilket kan jämföras med 23 300 nya kunder samma period i fjol, en ökning med 35 procent.

Nettoinflödet under kvartalet var 8 270 miljoner kronor, en ökning med 71 procent jämfört med samma period i fjol.

”I kvartalet nådde vi 100 miljarder kronor i fondkapital. Vi såg ett starkt nettoinflöde, fick fina utmärkelser och passerade 900 000 kunder. Vi hade dessutom rekordmånga aktiva aktieinvesterare och nådde vårt högsta eNPS någonsin, vilket visar på det enorma engagemanget bland våra medarbetare”, säger Avanzas vd Rikard Josefson i en kommentar.

Platsannonser