Stark rapport från Ålandsbanken

Ökar affärsvolymerna på samtliga affärsområden.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2014-04-29

Ålandsbanken presenterar i dag delårsrapporten för första kvartalet 2014 som presenterar starka siffror i samliga led.

Periodens resultat förbättrades med 22 procent till 2,1 miljoner euro.

Provisionsnettot ökade 14 procent till 10,7 miljoner euro.

"Under årets första kvartal har vi attraherat nya kunder och ökat affärsvolymerna på samtliga affärsområden. Tillväxten är fortsättningsvis starkast i Sverige. Resultatmässigt är det framförallt glädjande att se utvecklingen på vårt räntenetto som på ett år växt med 27 procent. Kvartalet var ytterligare ett steg i rätt riktning mot uppnående av acceptabel lönsamhet”, skriver vd Peter Wiklöf.

Räntenettot ökade med 27 procent till 11,9 miljoner euro.

Ålandsbanken förbättrade rörelseresultatet med 25 procent till 3,2 miljoner euro.

Affärsområdet Finland stod mest för det förbättrade rörelseresultatet i banken. Affärsområdet hade ett rörelseresultat om 1,6 miljoner euro.

Ålandsbankens dotterbolag Ålandsbanken Asset Management, som ingår i affärsområdet Finland, hade ett av sina starkaste kvartal någonsin resultatmässigt, enligt bankens rapport. Affärsområdet Finland stod för 0,8 miljoner euro av bankens resultat om 2,1 miljoner euro.

Inom affärsområdet Sverige har kundtillströmningen och affärsvolymerna ökat och affärsområdet redovisade för tredje kvartalet i rad positivt rörelseresultat exklusive engångsposter. Utlåning till allmänheten uppgick till 831 miljoner euro, jämfört med 680 miljoner euro i fjol. Inlåning till allmänheten uppgick i Sverige till 574 miljoner euro, jämfört med 514 miljoner euro i fjol.

I hela banken uppgick utlåningen till allmänheten till 3.161 miljoner euro, jämfört med 2.975 miljoner euro ifjol. Inlåningen i banken uppgick till 2.549 miljoner euro, jämfört med 2.450 miljoner euro i fjol.

Samtidigt visar banken att kostnaderna ökade med 7 procent under perioden till 24,6 miljoner euro, främst på grund av omstruktureringskostnader inom affärsområdet Finland.

I januari avviserade banken att det fanns ett behov av att minska antalet anställda på banken med sex personer i Finland. Ålandsbanken ska stänga sitt kontor i hagalund, Esbo under våren och Företagskontoret Helsingfors ska omorganiseras. När dessa åtgärder är gjorda ska banken minskat årskonstnaderna med en halv miljon euro.

Ålandsbanken meddelar även att dotterbolaget Crosskey har

inlett ett samarbete med det finländska mjukvarubolaget Modul IT. I oktober 2013 meddelade Ålandsbanken avsikten att minska ägandet i Crosskey Banking Solutions och söka en långsiktig strategisk samarbetspartner.

Platsannonser