Finans

Stark börs lyfte Fjärde AP-fonden

AP4 redovisar ett resultat på 30,1 miljarder kronor i sitt bokslut – och ökade därmed sitt totala fondkapital till 356,6 miljarder kronor under 2017. Starkt börsår och låga räntor ligger bakom.

Uppdaterad 2018-02-22
Publicerad 2018-02-22

AP4 slog därmed både inkomstindex och det långsiktiga avkastningsmålet. Under året har netto 7,4 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet. Avkastningen uppgick till 9,1 procent efter kostnader (9,2 procent före kostnader).

”Mot bakgrund av den överlag goda utvecklingen på världens aktiemarknader kan AP4 uppvisa ett starkt resultat för 2017. Räntenivåerna har varit i princip oförändrade på extremt låga nivåer och ränteinvesteringar har därför som väntat gett en låg avkastning under 2017. AP4 har under de senaste tio åren i genomsnitt avkastat 7,3 procent per år och sedan starten 2001 6,1 procent per år. Detta överstiger för båda tidsperioderna såväl AP4:s långsiktiga målsättning om 4,5 procent real avkastning per år som utvecklingen för inkomstindex. AP4 har därmed bidragit till stabiliteten i pensionssystemet”, kommenterar Niklas Ekvall, vd för AP4.

AP4:s totala kostnader uppgick till tio procent, medan rörelsens kostnader landade på sex procent och provisionskostnaderna till fyra procent av genomsnittligt förvaltat fondkapital.

Kostnaderna är mycket låga i en internationell jämförelse. Kostnadsnivån var 46 procent lägre än för ett urval jämförbara internationella pensionsfonder i en oberoende undersökning av CEM Benchmarking.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in