Fastigheter

Stark avslutning i Fastator

Fastators resultat minskade samtidigt som substansvärdet ökade under 2017, visar bokslutet. “Stabil tillväxt med stabila kassaflöden i kombination med digitala initiativ leder vägen mot framtiden”, kommenterar vd:n Joachim Kuylenstierna.

Publicerad 2018-02-23

Fastator är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn.

Fastators resultat för helåret 2017 uppgick till 53,7 miljoner kronor, en minskning jämfört med 91,3 miljoner kronor under 2016. Under fjärde kvartalet 2017 ökade däremot resultatet till 23,2 miljoner kronor, jämfört med 8,4 miljoner kronor under samma period året dessförinnan.

“Vi avslutade 2017 starkt och kommer öka tempot ytterligare under 2018”, skriver Joachim Kuylenstierna i sin vd-kommentar till rapporten.

Resultatet per aktie efter utspädning landade på 3,79 kronor för 2017, jämfört med 6,50 kronor året dessförinnan.

Avkastning på eget kapital uppgick till 9,6 procent, jämfört med 18,9 procent.

Substansvärdet uppgick till 581,8 miljoner kronor vid årsskiftet, jämfört med 529,3 miljoner kronor vid utgången av 2016.

“Under året har vi använt vår kompetens för att hjälpa våra innehavsbolag att växa vidare. Som exempel sattes Offentliga Hus målsättning till att tredubbla bolagets fastighetsinnehav. Under hösten har Fastator arbetat intensivt för att uppnå detta tillväxtmål. Ett första steg togs under december 2017 när Offentliga Hus framgångsrikt emitterade ett obligationslån om 400 miljoner kronor i en övertecknad emission. Det följdes direkt av ytterligare fastighetsförvärv, från statliga Svevia och privata fastighetsägare, till ett underliggande fastighetsvärde om 828 miljoner kronor. Tillträde sker i slutet av första kvartalet 2018 och jag ser mycket goda utvecklingsmöjligheter i dessa förvärv, både på kort och lång sikt. Fastator kommer självklart spela en aktiv roll vid värdeskapandet i denna nya portfölj”, skriver Joachim Kuylenstierna.

Innehavsbolaget Offentliga Hus är ett bolag som förbereds för en framtida börsnotering, som enligt vad som tidigare meddelats planeras ske någon gång under 2018. 

“De innehavsbolag Fastator idag arbetar med bjuder på en intressant mix av samhällsfastigheter, industrifastigheter och digitala lösningar för framtiden. Stabil tillväxt med stabila kassaflöden i kombination med digitala initiativ leder vägen mot framtiden. Vår styrka som investmentbolag inom fastighetssektorn är just möjligheten att kunna ändra om i mixen av innehav utifrån aktuella marknadsförutsättningar, för att på bästa sätt leverera avkastning till våra aktieägare”, skriver Joachim Kuylenstierna.

Ingen aktieutdelning föreslås från bolaget.

Platsannonser