Fonder

Stark avkastning för fjärde AP-fonden

Fjärde AP-fonden visar en avkastning på 13 procent efter kostnader vid första halvåret 2019, vilket överträffade referensportföljen med 1,7 procentenheter.

Uppdaterad 2019-07-12
Publicerad 2019-07-12

I dag presenterar Fjärde AP-fonden rapport för första halvåret 2019. Med en avkastning på 13 procent efter kostnader ökade det totala fondkapitalet till 391,4 miljarder kronor vid utgången av första halvåret 2019. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret överträffade AP4:s referensportfölj med 1,7 procentenheter, framgår det av ett pressmeddelande.

Halvårsresultatet uppgick till 45,2 miljarder kronor. Under första halvåret har netto 3 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet. De totala kostnaderna uppräknat till helårsbasis uppgick till 0,10 procent av genomsnittligt förvaltat kapital.

– Avkastningen första halvåret 2019 var den högsta avkastning som AP4 har haft ett enskilt första halvår sedan starten av det nya pensionssystemet år 2001. Detta är förstås mycket glädjande. Det illustrerar dock kanske framförallt den volatila marknadsmiljö vi nu befinner oss i, och det faktum att utvärderingen av en pensionsfond måste göras över en lång tidsperiod för att vara meningsfull, säger Niklas Ekvall, vd på AP4.

Fjärde AP-fonden skriver att de viktiga bidragsgivarna till avkastningen var den betydande exponeringen till aktier, både globalt och i Sverige, men även räntebärande investeringar och fastigheter gav god avkastning under första halvåret.

”AP4:s aktiva förvaltning gav ett fortsatt betydande avkastningsbidrag om totalt 1,7 procentenheter till portföljens avkastning, vilket innebar ett positivt resultatbidrag om 5,8 miljarder kronor”, skriver Fjärde AP-fonden.

– Med detta kan jag med stolthet konstatera att AP4 förlänger den redan långa period av positiv aktiv avkastning som vi historiskt har uppvisat. Detta betonar dessutom ytterligare värdet av den breda och högkvalitativa aktiva förvaltning som AP4 bedriver, säger Niklas Ekvall.

Samtidigt som halvårssiffrorna presenteras skriver AP-fonden även om en promemoria avseende förslag på vissa ytterligare ändrade placeringsregler för AP-fonderna som har remitterats under våren. Promemorian avser det andra steget i moderniseringen av AP-fondernas placeringsriktlinjer.

– Förslagen som läggs fram i promemorian innebär fortsatt stora begränsningar när det gäller placeringar i illikvida tillgångar. De ger heller inte AP-fonderna liknande förutsättningar som andra jämförbara institutionella investerare. I AP4:s remissvar påpekas att promemorians förslag inte är tillräckliga för att uppnå det tidigare uttalade syftet med lagändringen, och att det är angeläget att nu skapa ett regelverk som ger AP-fonderna tillräcklig flexibilitet för att kunna verka i en snabbt föränderlig finansmarknad under många år framåt, säger Niklas Ekvall, vd på AP4.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in