Finans Nyhet

Stardolls JO-anmälan leder till granskning

Publicerad

En statlig rankning av nättjänster blir föremål för en jävsprövning efter en JO-anmälan av Mattias Miksche på Stardoll.

Snart ett år efter att statliga Medierådet presenterade sin undersökning av 17 sociala nätverkssajter för barn och unga ser ett av de uthängda företagen ut att få sin sak prövad.

Fyra av de fem sajter som fick bäst betyg visade sig vara kunder hos det företag som gjort undersökningen, Interaktiv Säkerhet.

– Det första vi gjorde var att lyfta upp det här för det är självklart en jävsfråga, sa företagets vd Klas Karlsson då till TT.

Annons

Sedan plockade Medierådet bort rapporten från sin hemsida, officiellt för att det kontroversiella innehållet inte längre är aktuellt.

Nu har Justitieombudsmannen bestämt sig för att utreda jävsfrågan. Beslutet kommer efter en anmälan från företaget Startdoll i november.

Det var i november som it-entreprenören Mattias Miksche lät sin fru, advokat Helene Hillerström Miksche hos advokatbyrån Bird & Bird, skriva till JO och klaga på uppdrag av Stardoll – som han själv grundat.

Annons

Stardoll var själva föremål för granskning i Medierådets rapport.

Företaget Interaktiv Säkerhet skrev att informationen till föräldrar på Stardolls sajt för unga tjejer visserligen var ”mycket utförlig”, men att det inte var enkelt att anmäla problem med säkerheten, att Stardoll hade ”långa svarstider” och ”bristande åtgärder” och att det inte framgick när supporten höll öppet.

”Goda intentioner och många bra säkerhetsfunktioner men stort minus för dålig hantering av anmälningar”, blev omdömet.

Annons

Stardoll hamnade i gruppen ”tveksamma” tillsammans med Facebook, Youtube, Hamsterpaj, Habbo, Stallet och Apberget.

”Ej godkända” blev Jesper, Snyggast, Snuttis, Fjortis och Existenz.

”Godkända” blev KP-webben, Lunarstorm, Blip, Bilddagboken och Kamrat.

Omstuvat

Medierådet var till årsskiftet en kommitté inom regeringskansliet och är sedan dess en egen myndighet, Statens medieråd.

Enligt de medarbetare Realtid.se talat med kan omorganisationen innebära att myndigheten inte längre har ansvar för verskamheten under 2010.

Den skulle då också kunna innebära att myndigheten inte får och kan bedöma eventuell sekretess för handlingar från före årsskiftet. Rapporten kanske är hemlig nu.

Myndhetens chef Anki Dahlin bemöter detta efter publicering. Läs hennes svar i rutan längst ner i artikeln.

UPPDATERING Så här svarar direktören för Statens Medieråd Anki Dahlin om varför rapporten försvann.

”Såvitt jag kan förstå är det ett missförstånd att någon skulle ha hävdat att handlingen skulle ha förkommit. Jag vill också påpeka att ingen här har hävdat att handlingen skulle kunna vara sekretessbelagd.

Medierådet upphörde att existera 31/12 2010 vilket innebär att de handlingar som upprättats eller inkommit och diareförts innan detta datum nu är arkiverade för vidare befordran till Riksarkivet. Således förfogar inte den nya myndigheten Statens medieråd över dessa handlingar på plats. Den handling (Sajtgranskningen) som du efterfrågade har endast inkommit till Statens medieråd i form av en fotostatkopierad papperskopia som bilagts Stardolls JO-anmälan. Följaktligen var personalens fråga om vi kunde faxa denna till dig fullt befogad.

När du vidhöll att du ville ha en pdf mejlad till dig lyckades vår personal lokalisera en sådan trots att den inte existerar som inkommen diarieförd handling hos Statens Medieråd.

Detta tycker jag var tillmötesgående av personalen, då en sådan handling inte faller inom ramen för vad den nya myndigheten har skyldighet att lämna ut.

Under 2010 var jag direktör endast för Statens biografbyrå och jag hade således inget ansvar för Medierådets verksamhet. Statens medieråd må låta snarlikt Medierådet, men dessa är också två helt skilda juridiska personer.

Det faller alltså helt utanför mitt uppdrag att ha synpunkter på Medierådets verksamhet under 2010. Justitieombudsmannen tycks dela denna uppfattning då man återkallat sin begäran om yttrande från Statens medieråd i frågan.”

Annons