FinansNyhet

Standard & Poor’s placerar Hemsö på kreditbevakning negativ

Publicerad

 Hemsö har placerats på kreditbevakning negativ där S&P inom 90 dagar ska återkomma med sin bedömning av Hemsös rating enligt de nya utvärderingskriterierna.

Realtid.se

Den 1 juni 2021 uppdaterade Standard & Poor’s (S&P) sina kriterier för ”Public & Social Housing Providers”.  S&P har använt sig av denna metodik för att bedöma Hemsös kreditrating sedan 2015. Med anledning av de uppdaterade kriterierna har S&P idag beslutat att Hemsö inte längre kommer att bedömas under dessa kriterier. Det framgår av ett pressmeddelande.

S&P kommer framgent att utvärdera Hemsö under sina kriterier för traditionella fastighetsbolag (”Key Credit Factors For The Real Estate Industry”). Vidare kommer S&P också att göra en bedömning avseende sannolikheten att Hemsö skulle få extraordinärt stöd från Tredje AP-fonden i enlighet med sina kriterier ”Group Rating Methodology”.

–I mars 2021 bekräftade S&P Hemsös rating om A- med stabila utsikter. Hemsö kommer nu att utvärderas enligt S&P:s kriterier för traditionella fastighetsbolag. Vi gör bedömningen att Hemsö idag är ett väsentligt starkare bolag än för några år sedan med en lägre operativ riskprofil och starkare finansiella nyckeltal. Sedan mars 2021 har inget skett som påverkar Hemsös riskprofil negativt. Vår förhoppning är att utvärderingen görs så snabbt som möjlighet för att minska den eventuella osäkerhet som detta innebär för Hemsös långivare, säger Rutger Källén, vice vd och CFO på Hemsö i en skriftlig kommentar.

Annons
Annons