Annons

Annons

johanna_cerwall_534.jpg

Skandiabankens vd Johanna Cerwall.

Stabilt resultat från Skandiabanken

Skandiabankens vd Johanna Cerwall ser optimistiskt på de nyetablerade aktörerna på marknaden. "Denna utveckling kommer att ställa högre krav på pris och tydlighet”, säger hon.

I dag presenterar Skandiabanken kvartalsrapporten för första kvartalet 2018. Under kvartalet ökade rörelseintäkterna något jämfört med kvartalet innan till 245 miljoner kronor jämfört med 243 miljoner kronor.

Rörelseresultatet för första kvartalet ökade markant jämfört med föregående kvartal till 40 miljoner kronor från 15 miljoner kronor.

Kreditförlusterna var oförändrade på -1 miljon kronor.

Annons

Annons

Utlåningen till allmänheten backade något till 58.783 miljoner kronor jämfört med 59.190 miljoner kronor.

Total kapitalrelation uppgick till 65,8 procent jämfört med 71,5 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 52,6 procent jämfört med 57,1 procent.

Likviditetsräckningsgraden uppgick till 227 procent jämfört med 180 procent.

Skandiabanken fick under kvartalet godkännande från Finansinspketionen att använda internmetoden för beräkning av kapitalkrav gällande bostadskredfiter.

"Banken har i flera år använt interna modeller som en del av kreditprocessen. Att Finansinspektionen nu gett tillstånd även för beräkning av kapitalkravet visar att våra interna modeller speglar risknivån i bankens kreditportfölj. Beskedet är efterlängtat eftersom det kommer att understödja bankens fortsatta tillväxtmål. Även avkastningen på eget kapital kommer på sikt att förbättras”, skriver Johanna Cerwall i vd-ordet.

Hon nämner även att bplånemarknaden varit och kommer att vara i fortsatt fokus på den offentliga debatten under 2018 samt nämner de nya aktörerna på marknaden.

"Diskussioner kring den ökande skuldsättningen hos hushållen har resulterat i krav på att dämpa utvecklingen och effekterna av det nya amorteringskravet kommer sannolikt att bli synliga under året. Vi ser även nya aktörer etablera sig med nya typer av erbjudanden. Denna utveckling kommer att ställa högre krav på pris och tydlighet, vilket passar väl in i vår transparenta prismodell”, säger Johanna Cerwall. 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons