Bank

Stabilt i Ålandsbanken

Bankens rörelseresultat minskade med 2 procent, men resultatet per aktie låg låg fast på samma summa som under första halvåret i fjol.

Publicerad 2017-07-20

Rörelseresultatet minskade med 2 procent till 12,3 miljoner euro under första halvåret 2017 jämfört med 12,6 miljoner euro under samma period i fjol.

Periodens resultat hänförligt till aktieägarna var oförändrat 9,8 miljoner euro (9,8).

Räntenettot var oförändrat 27,5 miljoner euro (27,5).

Kostnaderna ökade med 9 procent till 50,2 miljoner euro (46,0).

Avkastningen på eget kapital efter skatt uppgick till 8,8 procent (9,2). Resultatet per aktie uppgick till 0,64 euro (0,64).

Kärnprimärkapitalrelationen beräknad utan övergångsregler uppgick till 12,5 procent (11,8 den 31 december 2016).

– Affären med våra nya och befintliga kunder fortsatte att utvecklas väl under andra kvartalet. Vi har växt inlåningen med 10 procent, utlåningen med 8 procent och det aktivt förvaltade kapitalet med 45 procent det senaste året. De negativa marknadsräntorna har dock gjort att räntenettot inte växt i samma takt som volymerna medan provisionsnettot (+19 procent) tydligt gynnats av den växande placeringsaffären, skriver vd Peter Wiklöf i en kommentar till rapporten.

– I månadsskiftet juni/juli produktionssatte vi vårt nya kapitalmarknadssystem i Sverige, vilket utgör ytterligare en milstolpe i arbetet med att modernisera och effektivisera vår verksamhet.

Platsannonser