Fastigheter

Stabilt bokslut från Atrium Ljungberg

Styrelsen föreslår en utdelning på 3:95 kronor per aktie för 2016.

Uppdaterad 2017-02-23
Publicerad 2017-02-23
Annica Ånäs.
Foto: Pressbild

Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat på 228 miljoner kronor (227) för det fjärde kvartalet. Väntat var 229 miljoner, enligt SME Direkt. Hyresintäkterna landade på 553 miljoner kronor (551), medan väntat var 551 miljoner.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 1.483 miljoner kronor i fjärde kvartalet – och de orealiserade värdeförändringarna på derivat blev 307 miljoner kronor. Bolaget föreslår en utdelning om 3:95 kronor per aktie för 2016.

"Vi levererar ett stabilt resultat och överträffar vår prognos. Trots en stor avyttring under 2015 och en lägre investeringstakt 2014-2015 så levererar vi ett något högre driftöverskott än föregående år. Under 2017 räknar vi med att starta projekt med en total investeringsvolym om drygt två miljarder kronor, flera av dessa med färdigställande 2018-2019", skriver fastighetsbolagets vd Annica Ånäs i en kommentar till bokslutet.

Nettoomsättningen för helåret 2016 slutade på 2.299 miljoner kronor (2.468) och hyresintäkterna ökade till 2.150 miljoner (2.122).

En av de större händelserna under fjärde kvartalet var att Atrium Ljungberg köpte fastigheten Fatburen 2 i Söderhallarna vid Medborgarplatsen i Stockholm. Fastigheten inrymmer saluhall, butiker och kontor på cirka 8.500 kvadratmeter.

Platsannonser