Fastigheter

Stabila siffror från Stendörren

Fastighetsbolaget Stendörren vände kassaflödet i den löpande verksamheten från ett negativt till ett positivt resultat under första halvåret 2017.

Publicerad 2017-07-21

Hyresintäkterna ökade till 224 miljoner kronor (210 miljoner kronor) och driftnettot ökade till 150 miljoner kronor (141) under första halvåret 2017 jämfört med samma period i fjol.

Förvaltningsresultatet ökade till 69 miljoner kronor (63).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 109 miljoner kronor (– 154).

Periodens resultat uppgick till 104 miljoner kronor (363). Resultat per aktie uppgick till 3,78 kronor (13,15) och kassaflöde per aktie uppgick till 3,94 kronor (– 5,59).

– Stendörren avslutar ännu ett stabilt kvartal med god lönsamhet. Efterfrågan på lokaler i den region som vi verkar i är fortsatt stark och marknadshyrorna är stigande. Sverige visar finansiell stabilitet samtidigt som de historiskt låga räntorna verkar bestå. Sammantaget ser förutsättningarna för en fortsatt stabil utveckling mycket goda ut även om det i omvärlden finns gott om oroande moln på horisonten, skriver Fredrik Brodin i en vd-kommentar till rapporten och fortsätter.

– Vi har förtidslöst nästa halva vårt obligationslån om 750 miljoner kronor som löper ut i februari 2018 genom att bolaget i början av juli emitterade ett nytt treårigt obligationslån. Det nya obligationslånet löper med 100 räntepunkter lägre nominell ränta än det gamla obligationslånet vilket är ett starkt bevis på att vi skapat ett bolag med väsentligen lägre risk samtidigt som vi levererat hög avkastning på eget kapital. Samtliga viktiga nyckeltal fortsätter att utvecklas stabilt och vi ligger sedan början av året över vårt långsiktiga mål för soliditeten.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in