SSAB
Foto: SSAB
Finans

SSAB redovisar högsta kvartalsresultatet någonsin

En stark efterfrågan, höga stålpriser och en stabil produktion bidrog till ett rekordkvartal för SSAB, säger bolagets vd och koncernchef Martin Lindqvist.

Uppdaterad 2021-07-21
Publicerad 2021-07-21

SSAB ökade intäkterna till 23 673 miljoner kronor under det andra kvartalet, från 15 155 miljoner kronor motsvarande period året innan. Ebitda-resultat uppgick till hela 4 899 miljoner kronor (705) och rörelseresultatet blev 4 083 miljoner (-251). Resultatet per aktie uppgick till 3,13 (-0,28) kronor. SSAB:s vd och koncernchef Martin Lindqvist beskriver kvartalet som ett historiskt kvartal. Det framgår av SSAB:s delårsrapport för det andra kvartalet 2021.

– Under det andra kvartalet 2021 redovisar vi det högsta rörelseresultatet någonsin. Drivande orsaker var stark efterfrågan, höga stålpriser och en stabil produktion. Samtidigt befäster vi vår position som den ledande kraften i stålindustrins gröna omställning. Under kvartalet har vi tagit banbrytande steg mot fossilfri ståltillverkning i full skala och ingått nya samarbetsavtal, så att även våra kunder kan minska sina klimatavtryck, säger Martin Lindqvist i en skriftlig kommentar till rapporten.

Med anledningen av det stora kundintresset för fossilfritt stål överväger nu SSAB att tidigarelägga omställningen till fossilfri produktion i Luleå.

– SSAB har länge legat längst fram i stålindustrins gröna omställning. Under kvartalet tog vi ytterligare steg mot att bli först i världen med fossilfritt stål på marknaden. För första gången någonsin har järnmalm direktreducerats med vätgas framställd med fossilfri el i pilotskala. Detta banbrytande steg togs vid HYBRITs anläggning i Luleå. Hittills har över 100 ton järnsvamp producerats med god kvalitet. Vi har också inlett ett strategiskt samarbete med Volvo Cars, som blir den första personbilstillverkaren att säkra leveranser av SSAB-stål tillverkat av vätgasreducerat järn. Kundernas stora intresse gör att vi undersöker förutsättningarna för att ställa om till fossilfri produktion i Luleå tidigare än ursprungsplanen. 

I maj 2021 gjorde Industrivärden exit i SSAB och sålde, efter  hela 27 år som ägare, sitt aktieinnehav i bolaget för 2,19 miljarder kronor.

Platsannonser

Logga in