FinansNyhet

SSAB, LKAB och Vattenfall bygger pilot för vätgaslagring för kvarts miljard i Luleå

Publicerad

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till Hybrits pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Realtid.se

Bergsrumslagret är ett steg i utvecklingen mot en fossilfri värdekedja för fossilfritt stål. Investeringskostnaden på drygt 250 miljoner kronor delas i lika delar av ägarbolagen och Energimyndigheten som stöttar via Industriklivet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Som en del av det gemensamma initiativet, startar Hybrit Development bygget av ett vätgaslager i Svartöberget för att utveckla tekniken för lagring. Fossilfri vätgas som ersätter kol och koks har enligt initiativtagarna stor betydelse för produktionstekniken som krävs för fossilfri järn- och stålproduktion, där utsläppen av koldioxid ska minskas rejält.

Vätgaslager bedöms spela en väldigt viktig roll för framtida effekt- och energibalansering och storskalig vätgasproduktion. Lagret beräknas att vara färdigt och i drift från år 2022 fram till 2024.

Annons

Vätgaslagret på 100 kubikmeter byggs i ett inklätt bergrum cirka 30 meter under markytan. Att bygga lagret under mark ger möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa det tryck som krävs för att lagra stora mängder energi i form av vätgas. 

Vätgasen kan produceras genom elektrolys av vatten som sker med fossilfri el. Vätgasen som produceras i elektrolysörer kan användas direkt eller lagras för att användas senare. Den fossilfria järnsvamp som kommer ur processen används sedan som råvara i tillverkningen av fossilfritt stål. 

 

Annons

Fakta: Hybrit-initiativet

Hybrit-initiativet startades 2016 av de tre ägarna SSAB, LKAB och Vattenfall. Pilotanläggningen för produktion av fossilfri järnsvamp i Luleå togs i drift 31 augusti 2020 och 24 mars 2021 valdes Gällivare som plats för den planerade demonstrationsanläggningen för produktion i industriell skala.

Med Hybrit avser SSAB, LKAB och Vattenfall skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till färdigt stål, med fossilfria pellets, fossilfri el och vätgas.

Initiativet har, enligt ägarna, potential att minska koldioxidutsläppen med 10 procent i Sverige och 7 procent i Finland. Stålindustrin i världen står idag för 7 procent av de totala globala koldioxidutsläppen.

Den teknik som används för att bygga vätgaslagret kallas för LRC (Lined Rock Cavern) och innebär att bergrummets väggar kläs in med ett utvalt material som tätskikt.

Industriklivet är en långsiktig satsning från regeringen för att stödja Sveriges omställning till att bli fossilfritt 2045. 

Annons