M&A

SSAB köper dansk ståldistributör

SSAB:s dotterbolag Tibnor köper danska Saniståls ståldistributionsdel för 630 miljoner kronor.

Realtid.se
Uppdaterad 2018-11-09
Publicerad 2018-11-09

Köpet av Saniståls ståldistributionsdel kommer att stödja SSABs strategiska mål att stärka positionen på den nordiska hemmamarknaden. Den verksamhet som förvärvas hade under 2017 en försäljning om cirka 1,8 miljarder kronor.

–Förvärvet av Saniståls ståldistributionsdel befäster Tibnors nordiska närvaro genom att vi ökar vår marknadsnärvaro i Danmark, där vi för närvarande inte är så synliga. Produkterbjudandena kompletterar varandra bra och vi ser betydande potential för synergier, säger Mikael Nyquist, chef för Tibnor, i ett pressmeddelande.

En central del i SSAB:s strategi är en ledande position på hemmamarknaden i Norden. SSAB’s dotterbolag Tibnor spelar en viktig roll för att upprätthålla denna position. Ståldistributionskanalen utgör mer än hälften av den totala stålmarknaden i Norden. Förvärvet kommer att förbättra Tibnors position i Danmark betydligt. Köpet görs genom en inkråmsaffär till ett nettovärde på 630 miljoner kronor.

Tibnor och SSAB räknar med årliga synergieffekter på cirka 50 miljoner kronor som ett resultat av förvärvet och som kommer att realiseras inom en treårsperiod. Förvärvet väntas också stärka plattformen för SSABs nordiska stålverksamhet och öka effektiviteten irörelsekapitalsanvändningen. 

Platsannonser