"Avskogning är inte bara ett miljöproblem, det kommer - förr eller senare – att leda till ekonomiska konsekvenser och en negativ påverkan på de finansiella marknaderna. I slutändan handlar det om att motverka negativa effekter på både miljön och våra kunders avkastning, säger Staffan Hansén, SPP:s vd. Foto (montage): Pixabay och SPP
Finans

SPP/Storebrand ställer nya klimatkrav på Brasilien

Tillsammans med 29 andra investerare ställer SPP/Storebrand tydliga krav för att bevara Amazonas regnskog. Klimatkraven förmedlas i ett öppet brev som i dag skickas ut till de brasilianska myndigheterna.

Uppdaterad 2020-06-24
Publicerad 2020-06-24

De som skrivit under brevet representerar ett förvaltat kapital på 4,1 biljoner USD. 

I brevet till de brasilianska myndigheterna ställer SPP/Storebrand och övriga undertecknare krav på ett tydligt engagemang för att eliminera avskogning och skydda ursprungsbefolkningens rättigheter. Investerarna begär även ett möte med representanter från landets ambassad så snart som möjligt för att diskutera en hållbar omställning av förvaltningen av Amazonas regnskog.

– För att hantera klimatriskerna kopplat till avskogning arbetar SPP/Storebrand hela tiden med att påverka och i slutändan sålla bort bolag som inte ser ut att klara av den nödvändiga omställningen. Men vi inser att det inte räcker med att bara arbeta mot företag som producerar eller handlar med riskvaror, vi måste även vända blicken mot myndigheterna, säger Staffan Hansén, vd SPP i en skriftlig kommentar.

Till följd av coronapandemin väntas de globala utsläppen av växthusgaser sjunka med uppemot 7 procent i år. Samtidigt kommer Brasiliens utsläpp att öka med 10 till 20 procent sedan 2018 - där huvudorsaken bakom utvecklingen är just avskogning. Detta trots att Parisavtalet fastslår att avslutad avverkning av tropisk skog är en central del av världens klimatlösning.

– Som investerare ser vi avskogning och dess skadliga påverkan på biologisk mångfald och klimatförändringar som systemrisker. Avskogning är inte bara ett miljöproblem, det kommer - förr eller senare – att leda till ekonomiska konsekvenser och en negativ påverkan på de finansiella marknaderna. I slutändan handlar det om att motverka negativa effekter på både miljön och våra kunders avkastning, säger Staffan Hansén.

Sedan tidigare har SPP/Storebrand arbetat systematiskt med frågan om avskogning, bland annat som medlem i Investor Initiative for Sustainable Forests. År 2019 lanserade SPP/Storebrand även en egen avskogningspolicy.

– Ett tydligt, långsiktigt regelverk mot avskogning skulle gynna både näringslivet och oss investerare. Genom att begränsa avskogningen kan vi öka möjligheten att nå våra globala klimatmål och samtidigt bidra till minskade finansiella risker, säger Staffan Hansén. 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in