Finans Nyhet

SPP:s ägare går in med stödkapital

Publicerad

Storebrand skjuter till 1,5 miljarder för att höja solvensgraden.

Realtid.se

SPP meddelar på onsdagen att ägaren Storebrand vidtar åtgärder för att stärka pensions- och livbolaget finansiellt.

Årets börsnedgång och de låga räntenivåerna har satt press på SPP:s solvens.

”När räntenivåerna sjunker räknas skulderna upp med automatik, vilket påverkar solvensen negativt”, skriver SPP i ett pressmeddelande.

Annons

Solvensen visar marknadsvärdet på de förvaltade tillgångarna i relation till värdet av pensionsgarantierna till kunderna.

Enligt SPP var solvenskvoten i slutet av september 1,28 och den 25 oktober 1,47.

Enligt SPP har ägaren Storebrand skjutit till 1,5 miljarder kronor.

Annons

SPP förvaltar 140 miljarder kronor och redovisar en genomsnittsavkastning på 5,6 procent hittills i år.

– Det är en avkastningsnivå som står sig väl i jämförelse med andra livbolag och är ett resultat av att vi minskade aktieandelen i förvaltningen redan i början av sommaren, säger SPP:s vd Sarah McPhee i en kommentar.

Annons