Fonder

SPP: För låga hållbarhetskrav i pensioner

En blind fläck för svenska företag, enligt pensionsbolaget SPP.

Uppdaterad 2016-03-07
Publicerad 2016-03-04

SPP anser att tjänstepensionerna borde ha tydligare hållbarhetskrav, men att hållbarhet inte beaktas i tillräckligt stor omfattning vid pensionsupphandlingar.

SPP har sammanställt 17 större direkta pensionsupphandlingar som gjordes mellan 2014 och 2015 – och som omfattar alternativ ITP, löneväxling och chefspensioner till ett kapital on 3,5 miljarder kronor.

Undersökningen visar att 70 procent av företagen offentligt redovisade sitt aktiva hållbarhetsarbete, men bara 24 procent hade det som ett kriterium i sina pensionsupphandlingar. Det framgår också att inget av bolagen verkar ha vägt in hållbarhetskrav som en betydande faktor i sin bedömning.

Majoriteten av tjänstepensioner investeras idag genom arbetsmarknadens parters upphandlingar. Det rör sig om 1.500 miljarder kronor som är investerade för de anställdas räkning. Men inte heller där finns några hållbarhetskrav, enligt SPP:s sammanställning.

Varken fack eller storföretag – som i andra fall är internationella föregångare vad gäller hållbarhetsarbete – har ställt hållbarhetskrav på de upphandlade tjänstepensionsplanerna via sina representanter.

-- En så låg ribba måste anses oacceptabel. Företagen har ofta järnkoll på sina övriga leverantörer, men missar helt när det kommer till tjänstepension. Resultatet är att företagens pensionskapital alltför ofta investeras i bolag som bedriver sin verksamhet på ett sätt som företagen i övrigt inte står för. Ofta även i en riktning som rakt emot de globala utvecklingsmålen som världens ledare och näringsliv enats om att vi alla ska bidra till att stödja, säger SPP:s VD Staffan Hansén i en kommentar.

Platsannonser