Fonder

SPP Fonder lanserar klimatsmart Europafond

För snart två år sedan lanserade SPP Fonder ett koncept med fossilfria fonder. Sedan start har fonderna attraherat över 13 miljarder kronor. Nu utökas familjen med SPP Europa Plus.

Publicerad 2018-03-16

– Efterfrågan på ytterligare klimatsmarta sparprodukter har varit stor. Framför allt från institutionella kunder. Därför är det glädjande att vi nu kan erbjuda även en fossilfri Europafond. Genom att placera i en Europafond får kunden också en bredare riskspridning på sitt sparande än exempelvis i en lite snävare Sverigefond, säger Åsa Wallenberg, vd på SPP Fonder.

I Pluskonceptet ingår SPP Global Plus, SPP Sverige Plus, SPP Tillväxtmarknad Plus och nu SPP Europa Plus. Fonderna är indexnära, samtidigt som de integrerar hållbarhetsaspekter och inte investerar i bolag som utvinner eller distribuerar fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver.

Fonderna väljer även bort bolag som har högt fossilt fotavtryck och investerar mer i bolag som har lågt fossilt fotavtryck och högt hållbarhetsbetyg, enligt koncernens hållbarhetsanalys.

– Upp till 10 procent av fonderna dedikeras dessutom till bolag som sitter på lösningar på framtidens klimatutmaningar. Till skillnad från aktivt förvaltade fonder är inte målet att förutse vilken enskild teknik som blir dominerande i framtiden. För att sprida riskerna investerar fonden istället i många olika tekniker, exempelvis i vindkraft, vattenkraft, solenergi och bergvärme.

Förutom förnybar energi investerar fonden också i andra bolag som har lösningar på framtidens hållbarhetsutmaningar.

– Tack vare Plusfondernas bredd kan fonderna satsa både på ny grön teknik och även en mängd andra hållbara bolag samtidigt som risken hålls nere. Resultatet är fyra fonder som kombinerar ambitiösa hållbarhetskriterier med den traditionella indexfondens fördelar som låga avgifter och god riskspridning, säger Åsa Wallenberg.

Fonderna passar den som vill ha en fossilfri, indexnära aktiefond med bolag som rankas högt inom hållbarhet.

– Att tillhandahålla bra klimatsmarta sparprodukter har kanske aldrig varit så angeläget som nu. Att fler placerar mer hållbart är helt avgörande för att vi ska få till ett grönt skifte men det är också ett klokt drag för att trygga långsiktig avkastning.

Platsannonser