Annons

Annons

legal-david.jpg

I en av paneldebatterna på konferensen diskuterades behovet av ökad techkompetens i juridik-branschen. Från vänster: Leif Frykberg, Amy Jacoby, Martin Davidson, Ken Clanton och moderator Richard Mabey. Foto: David Gustavsson

Spotify-chef: Juristbranschen behöver techkompetens

Juridik-branschen måste sluta ducka för digitalisering och ny teknik, menar Amy Jacoby, compliance-chef på Spotify och en av deltagarna på Legal tech day. "Anställ människor med kompetens inom tech och it", säger hon.

På onsdagen arrangerades konferensen Legal tech day på Convendum på Regeringsgatan 30 i Stockholm. Arrangör var juridikrådgivaren Legal Works.

På schemat stod bland annat en paneldebatt kring hur man skapar effektiva digitala strategier för optimering av juridiska tjänster. 

– Vi måste inse att advokater inte är de bästa teknologerna och att det här är trögörliga processer, men det är viktigt att testa nya lösningar för att inte stagnera, konstaterade den brittiska paneldeltagaren Martin Davidson compliancechef på Londonbaserade ThoughtRiver som analyser juridiska kontrakt med AI. 

Annons

Annons

Rekrytera techteam 

Amy Jacoby, också compliancechef, men på Spotify i Stockholm, höll med. 

– Rekrytera inte bara advokater till byrån eller bolagets compliance-enhet, utan även människor med helt andra kompetenser inom till exempel tech och it. Man måste vara agil och prova sig fram i dagens snabbföränderliga digitala värld, sa hon. 

Hon fick medhåll av Leif Frykman, medgrundare av Legal Works. Han passade även på att uppmana byråer att rekrytera techteam för att få fram nya tjänster och verktyg.

Anledningen: Dagens juridik-kunder är kräsna och förväntar sig effektiva digitala lösningar med användarvänliga gränssnitt. 

Ken Clanton på AI-nischade legaltech-bolaget Axiom i London betonade också att det är viktigt att på ett tidigt stadium jobba med prototyper, testpiloter och fokusgrupper för att inte landa fel med nya digitala tjänster.

Axel Springer i kundstocken

På eftermiddagen talade även Avtal24-avknoppade bolaget Pactumize's grundare Anders Perméus, visionschef, och Tobias Andersson, vd.

Deras tjänst autogenererar olika typer av kontrakt och avtal som kan används internt och externt av bolag och koncerner. Tre kunder som nämndes under anförandet var tyska mediajätten Axel Springer, Deloitte samt Scania.

Användaren anger värden för olika parametrar och får fram färdiga avtal i pdf-form som e-leg-signeras av avtalsparterna.

– Vi erbjuder ett användarvänligt gränssnitt även mot icke-jurister i organisationer. Axel Springer valde till exempel oss för att de ville ha en lösning som är enkel att implementera i molnet och med hög säkerhet, sa vd:n Tobias Andersson, under anförandet.

50-tal avtal

Samarbetet med Axel Springer har resulterat i ett 50-tal avtal som konfigurerats med hjälp av Pactumizers lösning.

Det är allt från avtal kopplade till EU:s nya betaltjänstlag GDPR till kontrakt för frilansare, fotografer, journalister och it-konsulter, men också inköpsavtal av olika slag. 

– Typiskt sätt sätter vi oss först ned med kundens legal-team för att ta reda på vilka avtal de efterfrågar och hur deras avtalsvolymer ser ut. Kunden redovisar sedan sina alternativa klausuler som ska ingå i deras kontrakt, berättade Tobias Andersson och fortsatte:

– Därefter sätter vi ihop en testpilot tillsammans med till exempel inköpsavdelningen, så vi får med icke-jurister på tåget från början, och så vi kan säkerställa att även de förstår alla avtal. Sedan trycker vi ut avtalen gradvis i organisationen.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons