FinansNyhet

Spiltan, Lannebo och SEB stänger fonder för uttag

Publicerad

För att undvika att sälja företagsobligationer till underpris stoppar nu ett antal fondbolag försäljning i sina fonder.

Camilla Jonsson

Handeln med företagsobligationer i Sverige har stora problem. På grund av de senaste dagarnas extrema situation bidrar fonderna till stora utflöden och Finansinspektionen bjöd under gårdagen in ett antal fondbolag till möte.

SEB, Spiltan och Lannebo har nu meddelat om tillfälliga stängningar för uttag ur fonderna, skriver Dagens Industri, DI. 

– Vi liksom fleratalet andra fondbolag har gjort bedömningen att det just nu inte går att prissätta de underliggande tillgångarna på markanden för företagsobligationer, säger Lannebo Fonders kommunikationsansvariga Viktor Ström till DI.

Annons

Nu måste placerare vänta på att få ut sina pengar. Fonderna vill undvika att sälja obligationer till underpris, vilket man skulle tvingats till i rådande situation. 

”Ohanterbara flöden är en giltig grund för att ta beslut om senareläggning. Det är dock inte det som ligger till grunden för beslutet som har tagits nu. Beslutet grundas på att marknaden inte klarar av att prissätta obligationerna på ett tillförlitligt sätt och att vi därför inte kan prissätta fonderna på ett tillförlitligt sätt”, skriver Viktor Ström i ett mejl till Realtid.

Under torsdagen meddelade Riksbanken att tidigare aviserade stödköp av obligationer utökas även till företagsobligationer.

Annons

Företagsobligationer har vuxit kraftigt i popularitet på senare år, och likviditeten är normalt god. De senaste dagarna har situationen dock blivit extrem. Dialogmötet med FI var en möjlighet för FI att kommunicera direkt med flera fondbolag samtidigt. Under samtalet påminde FI om den skyldighet som ett fondbolag har med att behandla fondandelsägarna lika.

”Det kan uppkomma situationer där inlösen av fondandelar kan behöva senareläggas av hänsyn till andelsägarnas intresse. Det kan röra sig om fall när tillgångarna i en investeringsfond på grund av särskilda omständigheter inte kan värderas på ett adekvat sätt eller där likviditeten i de underliggande tillgångarna är otillfredsställande,” skriver myndigheten på sin hemsida.

”Situationen ser olika ut för olika fonder men det är viktigt att fondbolagen noga analyserar sina fonders förutsättningar och vidtar de åtgärder som är nödvändiga. Detta är viktigt för att tillgodose samtliga fondandelsägares intresse.”

Annons

Finansinspektionen kommer att fortsätta följa marknadsutvecklingen och fondbolag uppmanas att ta kontakt med FI vid behov.

Flera fondförvaltare skulle, enligt DI, ha föredragit att FI stängt fonderna samtidigt, något som myndigheten inte ville göra. 

Annons