Per H Börjesson, vd för Spiltan
Finans

Spiltan genomför en historisk aktiesplit

Sveriges dyraste aktie med reglerad handel ska bli lättare att köpa genom en aktiesplit i kombination med ett inlösenprogram.  ”Det är lättare att äta en pizza om man delar på den”, säger Spiltans vd Per Håkan Börjesson. 

Uppdaterad 2019-09-10
Publicerad 2019-09-10

Styrelsen för Investment AB Spiltan kallar senare i höst till en extra stämma för besluta om en split på 100:1 av Spiltanaktien, enligt ett pressmeddelande. 

Spiltan handlades senast till ett pris på 10 800 kronor.

På extrastämman ska man även besluta om möjligheten för aktieägarna att göra inlösen av 3 av 100 nya aktier. Förslaget är att göra inlösen till cirka 80 procent av den uppskattade substansen, vilket innebär att aktieägarna kommer att kunna lösa in aktier för cirka 120 miljoner kronor.

”Avsikten med beslutet är att underlätta aktiehandeln, så att fler får möjlighet att köpa aktier i Spiltan för ett mindre belopp varje månad”, framgår det av pressmeddelandet. 

Den höga aktiekursen har dessutom bidragit till ett säljtryck på Spiltanaktien och är en av anledningarna till den höga substansrabatten.

Spiltan skriver att kombinationen av split och inlösenprogram gör det möjligt för aktieägare att delvis minska sitt innehav. 

”Historiskt har det ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan, även om det självklart kan uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat”, skriver Spiltan i pressmeddelandet.

– Många aktieägare har de senaste åren frågat varför vi inte gör en split så att det blir lättare att handla, säger Spiltans vd Per Håkan Börjesson. 

– Min respons har alltid varit att Spiltan vill ha långsiktiga ägare och att ”en pizza blir inte större när man delar på den”. Samtidigt kan jag konstatera att även om det är ologiskt, har aktiepriset ändå en betydelse för att attrahera nya aktieägare. 

Han menar att om man dessutom vill göra ett inlösenförfarande är det komplicerat med ett högt aktiepris. 

– Jag har även konstaterat att Warren Buffett har lanserat en baby-Berkshireaktie med en 1/1500 dels värde. I USA är det möjligt att ha olika kvotvärden på aktier i samma bolag, så Berkshire kunde behålla sin A-aktie. Det är inte möjligt i Sverige enligt vår aktiebolagslag, så en split blir en logisk variant. Sammantaget har även jag slutligen kommit fram till att ”det är lättare att äta en pizza om man delar på den”.

Platsannonser