Annons

Annons

Sparbanken Skånes vd: "Det har varit ett bra andra kvartal"

Den höga aktivitetsnivån fortsätter i Sparbanken Skåne. “Både privat- och företagsmarknaden i vårt verksamhetsområde har utvecklats stabilt. Banken står väl rustad för framtiden, med en finansiell styrka som ger många möjligheter”, kommenterar vd:n Bo Bengtsson.

Den höga aktivitetsnivån fortsätter i Sparbanken Skåne. Andra kvartalet 2018 innebar flera nyheter som skapar mervärde för bankens kunder. Resultat exklusive goodwillavskrivningar och före skatt uppgår till 157 miljoner kronor för kvartalet, en ökning med 5 procent från årets första kvartal, visar bankens halvårsrapport.

God tillväxt i bland annat bolåneportföljen bidrar till stark utveckling för såväl affärsvolym som räntenetto i Sparbanken Skåne. Rörelsekostnaderna ligger i nivå med föregående kvartal och kreditkvaliteten i banken är fortsatt hög.

– Det har varit ett bra andra kvartal. Både privat- och företagsmarknaden i vårt verksamhetsområde har utvecklats stabilt. Banken står väl rustad för framtiden, med en finansiell styrka som ger många möjligheter, säger vd:n Bo Bengtsson.

Annons

Annons

Rörelseresultatet under det andra kvartalet 2018 uppgick till 50 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 43 miljoner kronor under det första kvartalet i år.

Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 157 miljoner kronor under det andra kvartalet i år, jämfört med 150 miljoner kronor under årets första kvartal.

Räntenettot ökade med 4 procent till 230 miljoner kronor under andra kvartalet, jämfört med 221 miljoner kronor under första kvartalet.

Kostnaderna under det andra kvartalet uppgick till 313 miljoner kronor, jämfört med 311 miljoner kronor under första kvartalet.

Redovisade kreditförluster för det andra kvartalet uppgår till 1 miljon kronor.

Affärsvolymen ökade med 3 procent till 193 miljarder kronor under andra kvartalet, jämfört med 187 miljarder kronor under första kvartalet i år.

Tillväxt i bolåneportföljen och positiva effekter av konvertering av krediter från externa hypoteksbolag till utlåning i egen balansräkning stärker räntenettot, som under andra kvartalet uppgick till 230 miljoner kronor, en ökning med 7 procent från samma kvartal i fjol.

“I mitten av maj introducerade Sparbanken Skåne begreppet maxpris på bolånesidan. Banken är en stor aktör på bolånemarknaden i Skåne och med maxpris vill vi öka transparensen för konsumenten i valet av bank och typ av lån. Många banker talar om listpriser, men det kan vara svårt för konsumenten att veta hur man ska förhålla sig till detta. Maxpriset innebär att Sparbanken Skåne har en maximal ränta vid varje givet tillfälle. Vi är tydliga med att nio av tio kunder kan få ett ränteerbjudande under maxpriset, men att det är varje kunds egna ekonomiska situation som påverkar räntenivån. Maxpriset har mottagits väl och volymen av bolånekrediter har ökat under perioden. Vi kan även konstatera ett nettoinflöde av nya kunder”, skriver Bo Bengtsson i vd-kommentaren till halvårsrapporten.

Bankens rörelseresultat för första halvåret 2018 uppgick till 93 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 111 miljoner kronor under första halvåret 2017.

Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar för första halvåret uppgick till 307 miljoner kronor, jämfört med 324 miljoner kronor under samma period i fjol.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,0 procent vid halvårsskiftet, vilket kan jämföras med 17,5  procent ett år tidigare.

Av rapporten framgår att banken har fått tillstånd av Finansinspektionen att beräkna kapitalkrav för kreditrisker i enlighet med intern riskklassificeringsmetod för ytterligare en del av bankens utlåningsportfölj. Effekten av detta innebär att bankens kapitalsituation kommer att stärkas under kommande kvartal.

I början av sommaren var det exakt fyra år sedan Sparbanken Skåne bildades, i en storaffär som inkluderade tre skånska banker samt börsnoterade Swedbank. Under dessa år har Sparbanken Skåne bland annat som första sparbank gått in på marknaden för säkerställda obligationer. Sedan ifjol klassar Riksgälden banken som ett av tio institut med verksamhet kritisk för stabiliteten i svenska finansiella systemet.

Sparbanken Skåne ägs till 22 procent av Swedbank och till 78 procent av tre skånska sparbanksstiftelser.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons