Bank

Sparbanken Sjuhärad: Prispress på bolån tynger marginalen

Prispressen på bolån tyngde marginalen för Sparbanken Sjuhärad i det tredje kvartalet. 

Publicerad 2019-10-22

Sparbanken Sjuhärad, den näst största fristående sparbanken i Sverige med cirka 160 anställda, rapporterar ett lägre räntenetto i det tredje kvartalet om 90 miljoner kronor jämfört med 95 miljoner kronor i det andra kvartalet.

“Högre utlåningsvolymer kunde inte helt kompensera för prispressen på bolån, som ledde till fallande marginaler”, skriver banken i delårsrapporten. 

För årets nio första månader ökade räntenettot med 20 procent till 281 miljoner kronor jämfört med motsvarande period förra året. Rörelsevinsten steg samtidigt med 22 procent till 261 miljoner kronor. 

Ökningen av räntenettot under årets första nio månader förklaras främst av högre utlåningsvolymer, till stora delar på grund av att nya bolån har lagts i banken i stället för att förmedlas till Swedbank Hypotek. Medelvolymen för utlåning ökade med 21 procent samtidigt som medelvolymen för inlåning ökade med 5 procent.

 

Platsannonser