Annons Annons

Spara i Energifonden Sverige’s ränteobligationer och erhåll 9% ränta

Uppdaterad 2021-10-06
Publicerad 2021-10-06

VD har ordet

Bäste investerare!

Teamet på Energifonden är glada och tacksamma för den goda respons vi fått från alla som valde att investera i våra ränteobligationer i maj/juni i år i Energifonden 1 AB (publ) samt Energifonden 3 AB (publ). Därför har styrelsen valt att erbjuda allmänheten att teckna sig för och spara i Energifondens ränteobligation än en gång! Nu kan du vara med och investera och spara i en ränteobligation med 9% i årlig fast ränta med löptid på 4 år i Energifonden Sverige 2 AB (publ).

Att investera inom energisektorn blir bara mer och mer intressant ju fler människor det bor på vår planet. Energifonden Sverige kommer framgent vara med inom CO2 reducerande branscher där man kan göra mest nytta. Det sker mycket inom områdena energilogistik samt rena bränslesektorn.

Energifonden är stolta över att minskat CO2 utsläppen med tusentals ton genom sina investeringar i olika bolag inom energilogistik samt bränslebranschen där man varit med och byta ut fossila bränslen mot fossilfria.

Det finns otroligt många fina investeringsmöjligheter inom energisektorn, dock är det färre som genererar positivt kassaflöde och resultat vilket gör att Energifonden Sverige i nuläget investerar stor del av kapitalet i mogna branscher som är under förvandling mot att bli fossilfria. Dels för att kunna både generera den höga avkastningen på ditt investerade kapital, och dels för att vara med och generera miljönytta med lägre utsläpp mm samt låta kapitalet arbeta i de bolag som jobbar hårt med denna sak.

Då Covid 19 kom och skakade om världen så blev också världsekonomin oerhört påverkad vilket gjorde att styrelsen valde att realisera en stor del av investeringarna och istället sitta på en stor kassa i koncernen, dels för att skydda investerarnas kapital och dels för att undvika förluster och dels för att vara beredd med stor kassa och investera med i ett senare skede. Styrelsen tror på en stark ekonomisk återhämtning för världsekonomin under 2022.

Energifonden Sverige 1 AB (publ) återbetalade sin ränteobligation utfärdad 2018, i april i år till samtliga investerare. Denna obligation hade då gett sina investerare 8% i årlig ränta i hela 3 år med halvårsvis utbetalning, samt vart med och gjort nytta inom energibranschen!

Om du vill ha en bra fast avkastning på dina sparpengar och samtidigt vara med och investera i framtida energisektorn, kom då med och teckna dig för ränteobligationer i Energifonden Sverige!

Fredrik Johansson,

VD och ägare av Energifonden Sverige koncernen

Varför spara i en ränteobligation hos Energifonden?

  • Energifonden är ett familjeägt investeringsbolag vars vision är att bli ledande på investeringar i mindre och medelstora nordiska energibolag, både i etablerade och i startups. Energifonden har minskat koldioxidutsläppen med tusentals ton genom strategiska investeringar i energisektorn utan avvikelse från en filosofi som präglas av en sträng miljömedvetenhet.
  • Energifonden har tidigare gett ut obligationer i sina dotterbolag och har alltid mött förpliktelserna gentemot låntagare inom utsagd tid. Cirka 90% av tidigare investerare har valt att spara i nya obligationer som Energifonden har emitterat.
  • Du får en betydligt högre avkastning än på ett konventionellt sparkonto. Förestående obligation erbjuder en årsränta på 9%.
  • Obligationerna är efterställda med betalningsgarantier från Energifonden Sverige AB, vilket innebär att om Energifonden Sverige 2 AB (publ) av någon anledning inte kan möta sina betalningsförpliktelser gentemot obligationsinnehavarna, går moderbolaget in och reglerar utestående förpliktelser.

Varför spara i en ränteobligation?

Obligationer är generellt förknippade med lägre risk än aktier, samtidigt som de kan erbjuda en bättre avkastning än traditionellt sparande på bankkonto. Till skillnad från aktier, vars värden är förknippade med hur bolagen presterar för att möta sina finansiella mål, så är obligationer enbart exponerade mot bolagens

möjlighet att möta utlovade ränteutbetalningar samt återbetalning av lånens nominella belopp vid periodens slut (kreditrisk). I rådande marknadsklimat kan det kännas ”dyrt” att investera sina pengar på börsen, samtidigt som de låga räntorna medför att pengarna på sparkontot äts upp av inflationen. Därför kan obligationer som sparform vara attraktivt för den som vill ha högre avkastning på sitt sparande utan att man tar på sig för stor risk.

Styrelsen

Finn Johnsson: Ordförande Född 1946, civilekonom, f.d. styrelseordförande i Volvo AB, numera styrelseordförande i Thomas Concrete Group och Carlsquare, styrelseledamot i Nordic MRO samt EFG Group AB. Fd. styrelsemedlem i NEVS (f.d. SAAB), Lemminkäinen samt Västsvenska Handelskammaren.

Fredrik Johansson: Ledamot och VD Född 1982, entreprenör inom energi och shippingsektorn. Etablerade sitt första bolag 1999 , utbildad sjöbefäl på Chalmers Tekniska Högskola, medlem i RINA Northern Europe Advisory Committee, tidigare styrelseledamot i Barbados Shipowners Association. Har etablerat och byggt upp flertal bränslebolag samt genomfört tre börsnoteringar.

Agneta Johansson: Ledamot Född 1949, entreprenör inom hälsovård samt marinbranschen, utbildad på Axelssons Gymnastiska Institut.

Framtiden

Efterfrågan på energi är omfattande i takt med den tilltagande ökningen av antalet invånare på vår planet och Energifonden har under åren bevisat sig på denna marknad. Samtidigt har man insett att energi i form av alternativa bränslen kommer att spela en mer central roll i samhället, inte minst för att motverka klimatförändringar och förorening av vår miljö. Det finns många synergier mellan verksamheter som arbetar med alternativa kontra fossila bränslen- alltifrån hur man arbetar med internationella leverantörer till hur man positionerar sig gentemot energimyndigheter och kundbehov. Mot bakgrund av detta har Energifonden ett ypperligt tillfälle att ta vara på denna marknadspotential och förädla den på rätt sätt.

Mål

  • Att investera i minst ett etablerat och ett nyetablerat energibolag under varje kalenderår.
  • Att alltid inneha en ägarandel som ger betydande inflytande i varje investering för att kunna vara med och besluta om bolagets strategi samt få tillgång till kontinuerlig rapportering om utvecklingen och bolagets finansiella status.
  • Att alltid investera med en planerad exit inom 3-5 år efter att investeringen skett.
  • Att uppnå en avkastning på 50% igenom investering i etablerade energibolag och 200% i energiprojekt under en investeringscykel på 3-5 år.
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

ENERGIFONDEN SVERIGE 2 AB (PUBL)

Typ av värdepapper Ränteobligation
Teckningsposter om 40 000 kronor. Courtage utgår ej.
Teckningstid 4 oktober - 5 november, 2021
Lånebelopp 20 000 000 kronor
Löptid 4 år, återbetalningsdatum 2025-11-01, ränta löper fr.o.m. 2021-11-01
Årlig ränta 9 procent
Utbetalning av ränta Halvårsbasis fr.o.m. 2022-05-01 (administreras av Euroclear)
Garanti Betalningsgaranti från moderbolaget Energifonden Sverige AB


ENERGIFONDEN

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in