FinansNyhet

S&P: Nordiska bankers lönsamhet förblir sund

Publicerad

De nordiska bankernas lönsamhet förblir sund, trots att sektorn i år tyngts av låga räntor som skapat marginalpress, enligt Standard & Poor’s Ratings Direct.

olof swahnberg

Kostnadsinflation från fortsatta investeringar i teknik, regelefterlevnad och compliance väntas enligt S&P tvinga Nordens storbanker att förbättra sin kostnadseffektivitet och sänka utdelningarna, skriver Nyhetsbyrån Direkt. 

Vad gäller de nordiska bankernas kapitalisering är den, i en europeisk jämförelse, hög och väntas förbli så under nästa år.

De nordiska bankernas kapital har byggts upp genom en kombination av hög kostnadseffektivitet och låga kreditförluster. S&P räknar med att de nordiska ekonomierna har passerat konjunkturtoppen, och att tillväxten under de kommande två åren kommer att vara modest.

Annons

Men kreditvärderingsinstitutet räknar trots detta inte med att kvaliteten på bankernas tillgångar kommer att försämras märkbart.

Lönsamheten i de nordiska bankerna förblir även den hög i europeisk jämförelse. I Sverige har bostadsutlåningen till hushållen dämpats sedan nya amorteringsregler införts, vilket har lett till ett allt intensivare priskrig inom bolån. Trots detta har marginalerna varit stabila sedan årsskiftet, enligt S&P.

Standard & Poor’s Ratings Direct konstaterar att flera av de stora nordiska bankerna är under utredning gällande penningtvätt och kan komma att dömas till betydande böter i samband med detta.

Annons

Detta försöker bankerna ta höjd för genom att bygga kapital, bland annat genom mindre generösa utdelningar. Strategin är enligt S&P tydligast hos Danske Bank, men syns även hos Swedbank.

Annons