Söderport säljer projekt för 355 miljoner kronor

Köpare är Ikano Bostad.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2014-07-04

Söderport Fastigheter, som ägs av Hemfosa och Sagax, har sålt tomträtterna till Packrummet 9-12 i Årsta, Stockholm till Ikano Bostad.

Försäljningspriset uppgår till 355 miljoner kronor vilket överstiger anskaffningskostnad med 60 miljoner kronor och bokfört värde med 18 miljoner kronor.

Fastigheterna är idag bebyggda med 40.000 kvadratmeter industri- och kontorslokaler. Arbete med att ta fram en ny detaljplan som medger konvertering till bostäder pågår.

Frånträde har ägt rum idag.

Platsannonser