FinansNyhet

Söderberg & Partners: “Vi ska bli störst inom private banking”

Gustaf Rentzhog, vd på Söderberg & Partners, avslöjar för Realtid att fler affärer är på gång liknande den med Catella.
Publicerad

Inom kort tar Söderberg & Partners över förmögenhetsrådgivningen från Catella. Det är den första i en rad liknande affärer, avslöjar vd Gustaf Rentzhog för Realtid.

Rakel Lennartsson

I går blev det känt att Söderberg & Partners köper 51 procent av Catella Banks Wealth Management-verksamhet i Sverige. Prislappen är cirka 36 miljoner kronor. I och med affären ingår parterna ett strategiskt partnerskap där Catella släpper rådgivningen, men ska fortsätta att skapa alternativa investeringsprodukter för kundsegmentet och till hela branschen för förmögenhetsrådgivning.

Affären väntas gå igenom under första halvåret 2019. Söderberg & Partners kan bli helägare genom ett optionsavtal som innebär att Catella kan sälja sina kvarvarande 49 procent. Priset ska i så fall beräknas genom en vinstbaserad multipel.

– Det kan bli så att vi blir helägare och i så fall sker det tidigast 2024, men det kan också bli så att vi fortsätter det strategiska samarbetet med Catella, säger Gustaf Rentzhog, vd Söderberg & Partners.

Annons

Han menar att affären ska ses i ljuset av den makrotrend som innebär att man måste specialisera sig för att bli framgångsrik. Tydligt fokus i kombination med volym ger skalfördelar som blir oslagbara, menar han.

– Vi tror att förmögenhetsrådgivning kräver fokus och volym. Vi arbetar med en öppen arkitektur (kunderna kan välja bland en mängd finansiella produkter från olika leverantörer, reds anm) och är renodlade rådgivare, vilket innebär att vi eliminerar intressekonflikter.

Enligt Gustaf Rentzhog har Söderberg & Partners skalfördelar som Catella saknar för att kunna bli lika lönsamma inom rådgivning. Han tror också att kunderna föredrar den renodlade modell där rådgivningen bedrivs oberoende av produktionen.

Annons

Genom den strategiska affären får Söderberg & Partners en volym på ytterligare cirka 5-10 miljarder i förvaltat kapital, motsvarande cirka en procent av de 500 miljarder som företaget totalt sett förvaltar – eller ger råd om till kunder – inom samtliga affärsområden.

Söderberg & Partners började med förmögenhetsrådgivning redan för tio år sedan. Men Gustaf Rentzhog avslöjar att man nu kommer att växla upp. Fler liknande affärer som den med Catella är på gång.

– Det pågår alltid samtal. Att vi kommer att växa såväl genom förvärv som organiskt har med logiken att göra. Vi har en intressant modell där vi renodlar rådgivningen och kan åtnjuta skalfördelar.

Annons

Förmögenhetsrådgivning är en växande marknad i sig självt. Gustaf Rentzhog är dessutom inställd på att ta betydande marknadsandelar från de övriga aktörerna, där de fyra storbankerna står för cirka 80 procent av marknaden.  

Inom överskådligt tid ska Söderberg & Partners vara i samma viktklass som storbankerna, inom segmentet förmögenhetsrådgivning, lovar han.

– Vi ska bli den största och mest relevanta aktören inom en fem- till tioårsperiod, säger Gustaf Rentzhog.

Han menar att kunderna gillar Söderberg & Partners modell som också kan erbjuda alla tilläggstjänster som den mer förmögne kan ha behov av, som exempelvis skatterådgivning.

Kriteriet för att betraktas som förmögen i det här sammanhanget är att ha ett kapital på över 10 miljoner kronor. I nuläget har Söderberg & Partners cirka 4 500 privatkunder, att jämföra med cirka 350 000 pensionskunder. Dessa kundkategorier är bara i liten grad överlappande.

Gustaf Rentzhog vill inte säga vilken marknad som är mest lönsam, utan menar att prismodellen är lika för alla kunder, nämligen en andel av det förvaltade kapitalet. Stort kapital ger större intäkter, men också större rabatter till kunden. Så lönsamheten är enligt Gustaf Retzhog ungefär lika stor i de olika kundsegmenten.

Annons