Finans Nyhet

Slovakien EU:s nya tiger

Publicerad

Om två år förutspås Slovakien producera fler bilar per capita än något annat land i världen. ”Produktionskvaliteten är lika bra eller till och med bättre än den kvalitet som västeuropeiska biltillverkare kan prestera, dessutom är lönerna lägre”, säger bilanalytikern Christer Carlsson, till Realtid.se.

Slovakien har blivit ett av Europas mest attraktiva länder när det gäller investeringar inom bilindustrin. Amerikanska World Market Research Centre har nyligen pekat ut Slovakien som ett av världens fem nya centrum för den framtida biltillverkningen. De övriga är Indien, Thailand, Iran och Tjeckien.

Trots att det än så länge bara är tyska Volkswagen som har produktion i landet står bilproduktionen för 32 procent av landets totala export. Volkswagen producerade förra året 300.000 bilar i Slovakien.

Men fler tillverkare köar för att flytta delar av sin produktion till landet. Peugeot-Citroën och Hyndai/Kia planerar att ha fabriker färdiga i landet under 2007 och 2008.

Annons

I dag står bilindustrin för 23 procent av de utländska direktinvesteringarna i Slovakien och sysselsätter 55.000 personer. En siffra som förväntas fördubblas på fem år.

Somliga bedömare anser att Slovakien utsätts för allt för stora risker genom att så ensidigt satsa på bilindustrin, en industri som visat sig vara flyktig.

– Eftersom det framöver kommer att vara tre biltillverkare bör risken snarare sjunka jämfört med i dag när det bara finns en tillverkare, säger Robert Prega, analytiker på Tatra bank, till slovakisk media.

Annons

Hur kommer det sig att Slovakien håller på att bli ett nytt Mecka för de stora bilföretagen?

– Det finns en industriell tradition i landet och produktionskvaliteten är lika bra eller till och med bättre än den kvalitet som västeuropeiska biltillverkare kan prestera. Samtidigt är lönekostnaderna givetvis lägre. Även om lönen inte utgör en jättestor del av de totala produktionskostnaderna så innebär det att företagen kan få lägre priser från underleverantörerna. Biltillverkarna tenderar just att försöka hitta underleverantörer så nära produktionen som möjligt, säger Christer Carlsson, bilanalytiker.

Peter Elam Håkansson, fondförvaltare på East Capital, är en flitig resenär i Slovakien. Han är imponerad över Slovakiens snabba utveckling, och det handlar inte bara om bilindustri.

Annons

– Slovakien håller på att konkurrera ut länder som Rumänien, Polen och Ungern som också tävlar om bilföretagens etableringar. Det som talar för Slovakien är bland annat ett antal reformer som genomförts och som innebär en sänkning av de sociala kostnaderna och förenklingar vad gäller beskattning av inkomster och företagsvinster.

Slovakien har bland annat infört en 19-procentig skattenivå för allt från inkomster, till bolagsvinster och moms. Dessutom har en liberalisering av arbetsmarknadsreglerna gjort det enklare att såväl anställa och sparka medarbetare som att kräva att anställda arbetar övertid. Den höga arbetslösheten, som i östra Slovakien är så hög som 20 procent, håller dessutom lönerna nere.

Peter Elam Håkansson sitter i skrivande stund på en skakig buss i Riga.

– Jag var i Slovakien för en månad sedan och ska dit på måndag igen, och man kan se från ett besök till ett annat att det händer saker. Gamla stan, som var oerhört nedkörd och eftersatt 1989, blomstrar nu med en massa nya kaféer, restauranger och butiker. Så det handlar inte bara om bilindustrin. Turismen är också en växande inkomstkälla för landet, inte minst tack vare lågprisbolaget Sky Europe, som närmast kan liknas vid Ryanair, och som är baserat i Bratislava.

Nej, det handlar inte bara om bilindustri. Slovakien har nämligen blivit något av en favorit bland de multinationella företagen och i år förväntas landet attrahera 20 miljarder kronor i utländska direktinvesteringar. Det är dubbelt så mycket som förra året. Förklaringen till det är framför allt att Slovakien lyckats oväntat bra med den nödvändiga övergången från en utpräglad planekonomi till en liberal marknadsekonomi och Slovakiens ekonomiska tillväxt har överstigit förväntningarna under första hälften av 2000-talet, trots en allmän dämpning av den europeiska konjunkturen.

– Slovakien har en väldigt investerarvänlig miljö. Här finns en öppenhet och ett intresse för nya företag. Folk är väldigt medvetna om betydelsen av utländska investeringar, säger Sophie Karlsson som arbetar på Exportrådet i Bratislava.

– Det faktum att Slovakien har uppnått EU-medlemskap medför ett tryggare klimat för utländska investerare. Och det faktum att utländska banker kontrollerar större delen av den finansiella sektorn ser vi bara som positivt. Det ger stabilitet åt ekonomin. Å andra sidan jobbar vi som vi brukar, nämligen att hitta företag som gynnas av en stark och växande inhemsk ekonomi, säger Peter Elam Håkansson, och skramlar vidare på bussen.

Annons