Fastigheter

Skulderna hopar sig i fastighetskonkurs

Konkursade Quorum Properties äger bara ett fåtal fastigheter men har dragit på sig gigantiska skulder.

Uppdaterad 2020-08-26
Publicerad 2020-08-25

Både finansbolag och obligationsinvesterare väntar nu på besked om hur stor andel som kommer att kunna återbetalas.

Quorum Properties sattes i konkurs i början av augusti vid Helsingborgs tingsrätt. Domstolen valde att behandla bolagets egen ansökan efter att en grupp obligationsinnehavare, företrädda av Intertrust, först hade lämnat in en separat ansökan.

Obligationsskulderna uppgår till drygt 45 miljoner kronor inklusive räntor men konkursboet har betydligt större krav än så på sig. Konkursförvaltaren Christer Lewold har ännu inte lämnat in någon bouppteckning men uppgav för Helsingborgs Dagblad strax efter konkursbeslutet att fordringsägare redan hade hört av sig med krav på 250 miljoner kronor.

Enligt vad Realtid erfar är det ett välkänt svenskt finansbolag som står för en stor del av detta belopp. Bolagets företrädare vill dock inte kommentera saken i och med den pågående konkursutredningen.

Konkursförvaltaren har inlett en försäljningsprocess för att realisera värden som kan finnas i de sex fastigheter som ingick i porföljen vid konkursutbrottet. Det handlar om en blandad
skara fastigheter i olika delar av landet. Vissa av dem har stått outhyrda under lång tid. Hur mycket pengar som kan flyta in denna väg är oklart.

Noterbart är att Quorum Properties inte har skyltat med vare sig tillgångar eller skulder i hundramiljonersklassen tidigare. Enligt senaste årsredovisningen för 2018 var skulderna knappt 60 miljoner kronor och tillgångarna strax däröver.

Quorum Properties har under åren finansierat sig både med lån från finansbolag, men även en obligation som riktades till privata investerare hösten 2018. Bolaget fick in drygt 40 miljoner kronor denna väg, mestadels från norska långivare.

Obligationen skulle förfalla till betalning i oktober i år men redan tidigare stod det klart att bolaget inte klarade av att betala räntorna. Agenten Intertrust har under sommaren genomfört en omröstning bland obligationsinnehavarna för att få mandat att driva en konkursprocess.

Mer information om skuldsituationen i bolaget väntas inför edgångssammanträdet som är inplanerat till slutet av september.

Platsannonser