Annons

Annons

Skuldberget växer för Systemhus

Problemen hopar sig för fastighetsbolaget Systemhus. Skulderna hopar sig på Kronofogden och hos tingsrätterna rasar antalet mål in med fordringsägare som kräver pengar.

Systemhus har på sistone varit i blickfånget, bland annat för den förundersökning som inleddes mot två personer i bolagets närhet. Nu kan Realtid.se berätta att Systemhus samt bolag i dess närhet tyngs av skulder och företagsrekonstruktioner trots en nyligen gjord nyemission och inför en notering på Londonbörsen.

Systemhus AB har i dag skatteskulder registrerade hos Kronofogden om cirka 800 000 kronor samt två betalningsförelägganden om cirka 7 000 kronor. Samtidigt finns det fyra mål inkomna till Stockholms tingsrätt rörande totalt 9,6 miljoner kronor.

Största fordran rör ett förvärv av aktier i ett bolag som skulle namnändras till SCC Systemhus Entreprenad. Förvärvet bestod i 500 aktier för 9 miljoner kronor. Betalningen skulle ske kontant med 450 000 kronor och resterande 8,5 miljoner kronori form av drygt 8,1 miljoner aktier i moderbolaget Systemhus. Tillträdet skulle ske den 26 februari 2018. Säljaren och nu fordringsägaren är Work Out Bemanning med företrädaren Henric Clewehielm.

Annons

Annons

Byggbolaget Systemhus Construction Company, som ägs av Systemhus AB, har skulder om cirka 1 miljon kronor hos Kronofogden samt betalningsförelägganden som uppgår till drygt 9 miljoner kronor. Hos Stockholms tingsrätt finns det i skrivande stund sju pågående mål där fordringsägarna kräver 365 000 kronor. I närtid har tre mål avgjorts, varav en i förlikning om 46 000 kronor.

Systemhus vd Linus Söder är ägare av Solvata Finans som har skulder om cirka 600 000 kronor hos Kronofogden samt betalningsförelägganden om cirka 900 000 kronor.

I koncernen finns även byggföretaget SGE Construction samt Systemhus Produktion som båda två befinner sig i rekonstruktion. SGE Construction har skatteskulder på drygt 300 000 kronor hos Kronofogden samt 33 betalningsförelägganden på sammanlagt upp emot 3,5 miljoner kronor. Det senare bolaget, som inte haft någon verksamhet sedan 2013, har däremot inga skulder eller betalningsförelägganden registrerade hos Kronofogdemyndigheten.

Trots skuldberget som växer i det dolda genomförde Systemhus en nyemission i oktober där storägaren Thony Norelli ökade sitt ägande i bolaget, genom bolaget Eclipse Assets AB, till cirka 76 procent. Tidigare styrelseordföranden Peter Lilliehöök äger totalt 200 000 aktier liksom ledamoten Peter Hagerman. Fler i styrelsen är Anders Årling, Eduard Will (ny ordförande), Beatrice Udd, enligt Bolagsverket.

Enligt emissionsmemorandumet skulle man genom en nyemission om drygt 6 miljoner aktier ta in 7 miljoner kronor till bolaget. Syftet med emissionen var att förstärka organisationen och anställa minst en projektutvecklare och en stadsarkitekt samt presentera en ny produkt på marknaden inspirerat av bland annat Boklok. Dessutom ska man starta ett helt nytt affärsområde kallat Crypto Properties samt att börja utveckla blockproduktion av bostäder.

I november meddelade Systemhus att listningsprocessen på Londonbörsen pågår och notering väntas under Q1 2019.

Realtid.se söker Linus Söder.

Uppdatering: Namnen i styrelsen har ändrats i texten.

Systemhus AB

Systemhus AB identifierar detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus. Systemhus bildades år 2001 har mycket hänt. Bolaget var tidigare noterat med lämnade börsen 2011.

2016 förvärvades bolaget och döptes om.

Bolaget fokuserar på nybyggnation av hyresrätter dock består bostadsrätter av cirka 15 procent av verksamheten.

I årsrapporten för 2017 framgår det att bolaget sålt bolaget Fiber Solution Nordic AB mot betalning av 100 procent av aktierna i Mobicard International AB, vilket bolaget räknar med kommer ge ett kapitaltillskott till bolaget genom försäljning av de noterade aktierna i Mobicard Solution i slutet av 2018 eller i början av 2019.

Omsättningen i moderbolaget har under den senaste femårsperioden räknats till noll kronor medan resultatet efter finansiella poster under 2017 räknades till en förlust om 18 miljoner kronor. Samtidigt framgår det av årsrapporten att man har tillgångar i koncernbolag och intressebolag som uppgår till cirka 124 miljoner kronor. Av dessa har man bokfört Systemhus Construction Company för cirka 91 miljoner kronor.

Bolaget har även en uppskrivningsfond där eget bundet kapital uppgår till 140 miljoner kronor. I överkursfonden fanns det under 2017 36 miljoner kronor. Efter årets resultat landade eget kapital på 120 miljoner kronor.

Systemhus Construction Company hade å sin sida en omsättning på 220 000 kronor under 2017, ett resultat om cirka 3 miljoner kronor samt tillgångar om cirka 16 miljoner kronor.

Senaste omsättningen i Systemhus Produktion bokfördes 2015 och uppgick till 2 000 kronor, ett resultat om minus 69 000 kronor samt tillgångar som uppgick till 3,7 miljoner kronor.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons