Finans Nyhet

Skruvar upp takten

Publicerad

Handelns utredningsinstitut höjer sin prognos för tillväxten i år med nästan en procentenhet, till 3,5 procent. Det är exportboomen som driver tillväxten. Men även sällanköpshandlen går bra, med en tillväxt på 8,5 procent i år.

HUI:s senaste bedömning av BNP-tillväxten för året var 2,6 procent. Det är den starka exportökningen under andra kvartalet – på 12 procent – som driver tillväxten.

Den privata konsumtionen fortsätter däremot att släpa efter. Enligt HUI når dock det ekonomiska uppsvinget även konsumtionen nästa år. Då bedöms den växa 3 procent, mot 2,2 procent i år.

Detaljhandeln går mot ett starkt år. Framförallt utvecklas sällanköpshandeln starkt, vilket är typiskt vid en konjunkturuppgång, enligt HUI. Dagligvaruhandlen växer med 2,0 procent i år, men sällanköpshandeln med hela 8,5 procent. Detaljhandeln i sin helhet växer med 5,5 procent i år, och 4,0 procent nästa år, enligt prognosen.

Annons

Den svenska ekonomin växer även 2005 med 3,5 procent, och med 3,0 procent 2006, spår HUI.

I prognosen landar inflationen på 1,0 procent i år, 1,5 procent 2005 och 2,0 procent 2006. Den öppna arbetslösheten blir 5,6 procent i år, 5,4 procent 2005 och 5,0 procent 2006.

Realtid.se

Annons
Annons