Annons

Annons

Revision2018-jmfr-2017.jpg

SKI för revisionsbranschen 2018.

SKI 2018: Revisionsbranschen toppar men tappar

Revisionsbranschen är “bäst i klassen”, men tappar i kundnöjdhet jämfört med förra året. Anledningen är kundernas höga krav där även samhällsansvar blivit en viktigare faktor.

I genomsnitt får revisionsbranschen ett index på 72,2 i Svenskt kvalitetsindex (SKI) mätning 2018. Detta kan jämföras med 74,8 förra året.

Tappet är generellt, det vill säga samtliga revisionsbyråer har ett lägre kundnöjdhetsindex i år jämfört med 2017. Däremot tappar de olika mycket.

BDO, som legat i topp under flera år, är fortsatt den byrå som kommer bäst ut. PwC och Mazars är de som tappar minst, medan byråer som Deloitte och EY tappar mest, tillsammans med de mindre aktörerna, som går under benämningen ”övriga”. Av de fyra stora revisionsbyråerna får PwC bäst betyg.

Annons

Annons

En förändring i år jämfört med tidigare är att skillnaden mellan byråerna är större. Det är också större skillnad mellan vad som gör respektive byrås kunder nöjda. Några gemensamma nämnare kan dock identifieras: 

Bolagen med lägre kundbetyg har kunder som uppger att prisvärdhet är en stark drivkraft. Bland de revisionsbolag som kommer bättre ut drivs kunderna mer av själva leveransen och den service de erhåller.

Gemensamt för alla aktörer är att image är en viktig faktor, särskilt frågor kring samhällsansvar växer i betydelse:

– Vi ser att frågor om samhällsansvar blir mer och mer viktiga för kunderna. De har ofta en egen agenda kring samhällsansvar och den påverkar även deras leverantörer av olika slag, säger Johan Parmler, vd på SKI.

Han menar att detta är någonting som revisionsbyråerna kan ta fasta på som en potentiell konkurrensfördel:

– Här finns en konkurrenskraft om man som leverantör kan ta första steget. Det som är viktigt när det gäller samhällsansvar är att man går från ord till handling, säger han.

På en marknad där leverantörernas erbjudanden är likvärdiga tror han att den som kan göra skillnad inom samhällsansvar kommer att ha fördel av det.

– Samhällsansvar är en faktor som jag tror kommer att bli allt mer viktig på sikt. Om man kan spela den har man mycket att vinna, säger Johan Parmler. 

Majoriteten av revisionsbyråernas kunder instämmer till stor del att den byrå de använder i dag även kommer täcka behovet av framtida tjänster. Det gäller både revision och rådgivningstjänster, enligt SKI. Här finns dock en utmaning, och den handlar om engagemanget i kundernas verksamhet och framgång. 

– Här har revisionsbolagen fått betydligt lägre betyg än tidigare år och har ett stort gap att fylla. Det är inom det här området som kundkraven generellt sett ökar, säger Johan Parmler. 

Johan Parmler har framhållit revisionsbranschen som ett föredöme vad gäller proaktivitet och att förstå sin kund på djupet. Men utifrån årets kvalitetsindex kan man dra slutsatsen att branschen måste vara fortsatt på tå. 

 

Om Svenskt kvalitetsindex (SKI)

1.900 intervjuer genomfördes under april 2018. 

Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Under 60 innebär generellt sett missnöjda kunder, 60-75 nöjda och över 75 mycket nöjda kunder.

Generellt är en skillnad på mer än 2 indexenheter statistiskt säkerställd. Svenskt Kvalitetsindex använder 95 % konfidensgrad som standard.

Fem områden mäts för att ge en bild av den samlade kundnöjdheten: image, förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons