Finans Nyhet

Skeppsbron Skatt tar sikte på Norden efter uppköp

Taggar i artikeln

Aspia Skeppsbron Skatt
Jari Burmeister på Skeppsbron SkattJari Burmeister på Skeppsbron Skatt
Publicerad

Efter samgåendet med Aspia är det fullt fokus på digitalisering och expansion. Hela den nordiska marknaden är målsättningen.

Camilla Jonsson

Tidigare i veckan blev det känt att Aspia förvärvar Skeppsbron Skatt. Skeppsbrons styrelseordförande Jari Burmeister ser stora expansionsmöjligheter tack vare samgåendet.

Ville ni bli uppköpta, och i så fall varför?
– Efter ingående diskussioner med Aspia, som har en liknande företagskultur som vår, ett mycket stort kundfokus och precis som Skeppsbron Skatt som mål att växa verksamheten genom digitalisering och samla de främsta experterna, beslutade vi oss för att gå samman med Aspia. Genom att bli en del av Aspia sätter vi upp ett mål att fördubbla antalet specialister under en femårsperiod, växa inom både MNE- och SME-segmenten samt kraftigt utveckla vårt digitala erbjudande. 

Hur förändras konkurrenssituationen för er efter uppköpet?
– Vi kommer fortsatt att ha ett mycket starkt fokus på att erbjuda fullservice av skattetjänster till stora och medelstora företag. Att vara en del av Aspia ger oss bättre möjligheter att göra det. Tack vare samgåendet med Aspia har vi som mål att stärka vår position och vårt erbjudande även till SME-segmentet i hela landet och i förlängningen till den nordiska marknaden. 

Annons

Vad är era största utmaningar just nu?
– Att bredda kundbasen och utveckla nya digitala tjänster kräver resurser och tar tid. Att göra det samtidigt som vi ska växa vår verksamhet och attrahera och rekrytera fler medarbetare kommer att kräva fokusering.

Hur ser efterfrågan ut för skatterådgivning?
– Det finns fortsatt en stor efterfrågan av våra tjänster att hantera alla typer av skattefrågor. Vi tror att allt fler kunder i framtiden kommer att efterfråga den kombination av spetskompetens och bredd som vi erbjuder.

Hur påverkas er dagliga verksamhet efter uppköpet?
– Vi kommer att sitta kvar i samma lokaler och arbeta under samma namn och varumärke så för våra befintliga kunder och medarbetare blir det inga större förändringar. Vi ska nu arbeta för att få en gemensam kultur och harmonisera våra arbetsprocesser för att kunna ta ut Aspias och Skeppsbron Skatts erbjudande tillsammans.

Annons

Ge exempel på digitala skatteprodukter….
– Vi tillhandahåller idag digitala produkter inom våra olika tjänsteområden. Ett exempel är ett verktyg som förenklar momsrapporteringsskyldigheten och ett annat som underlättar våra kunders hantering av frivillig skattskyldighet för moms och jämkning, med möjlighet till olika simuleringar. Vi har även applikationer som stödjer inkomstskattedeklarations- och fastighetstaxeringsprocessen. Slutligen var vi mycket tidigt ute med att utveckla ett verktyg för simulering och hantering av effekterna av de nya ränteavdragsreglerna.

Annons