Juridik

Skatteverket säger ja till Stampens ackordförslag

Skatteverket får 25 procent av den halva skattemiljarden som Stampen var skyldig att betala.

Uppdaterad 2016-08-30
Publicerad 2016-08-30

Skatteverket säger ja till det ackordsförslag som lagts fram för mediekoncernen Stampen, vilket innebär att Skatteverket får 25 procent av fordringarna som uppgår till omkring en halv miljard kronor.

De flesta övriga fordringsägarna har också beviljat förslaget, enligt ett pressmeddelande från Stampen. Därför ansöker nu koncernen om ackordsförhandlingar i berörda tingsrätter.

Skatteverkets handläggare Ingela Johansson uppger för TT att myndigheten har vridit och vänt på det omfattande ärendet och därefter kommit fram till att preliminärt säga ja till ackordförslaget.

– Det handlar om bolagens framtida överlevnadsförmåga, om beslutet är ekonomiskt fördelaktigt för det allmänna jämfört med exempelvis en konkurs och om det inte är olämpligt ur allmänhetens synpunkt, säger Ingela Johansson, handläggare vid Skatteverket.

I går blev det känt att Stampens företagsrekonstruktion är förlängt med ytterligare tre månader med start den 23 augusti.

För att ackordet ska kunna fastställas krävs att minst 75 procent av de röstande accepterat förslaget och att deras fordringar uppgår till minst 75 procent av de röstberättigade fordringarnas sammanlagda belopp.

– Röstlängderna sammanställs och min bedömning är att tingsrätterna kommer kunna fastställa de föreslagna ackorden, därför skickas nu ansökningar om ackordsförhandlingar in, säger rekonstruktören Christian Andersch från Rosengrens Advokatbyrå.

Ackordsförhandlingar hålls inom tre till fem veckor från det att tingsrätten godkänt ansökan.

– Målet med rekonstruktionen är en finansiell nystart genom att hantera den ryggsäck av gamla skulder som koncernen bär på sedan förvärven med start 2005. Nystarten behövs för att trygga journalistiken, jobben och verksamheterna på lång sikt. Processen går framåt och med ett fastställt ackord hoppas vi att diskussionerna med nya investerare kan ta ytterligare steg framåt, säger Stampens koncernchef Martin Alsander.

Platsannonser